sanja-udovic.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Javni natječaji za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2019. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo raspisao je natječaje za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2019. godinu. 

Prijave na natječaj zaprimaju se u pisarnici Općine Viškovo zaključno do 08. veljače 2019. godine u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Viškovo.

 

1. Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2019. godinu  

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

2. Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu  

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane natječaje:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

PITANJA I ODGOVORI

Sretan Božić i Nova godina 2019.

Drage mještanke i mještani,

Upućujem Vam iskrene čestitke povodom nadolazećih blagdana i želim vam sretan i blagoslovljen Božić, uz želje da vam 2019. godina donese zdravlja, ljubavi te poslovnog i osobnog uspjeha i lijepe trenutke uz vaše najmilije.

 

Čestitka

 

Radno vrijeme Općinske uprave, Stara godina, 31.12.2018.

Poštovane mještanke i mještani,

Radno vrijeme Općinske uprave u ponedjeljak, 31.12.2018. godine bit će do 11.00 sati.

 

Potpisan ugovor o EU sufinanciranju za projekt područnog dječjeg vrtića u Marčeljima

Općinska načelnica Općine Viškovo Sanja Udović potpisala je u petak, 21.12.2018. godine, Ugovor o financiranju projekta „Dječji  vrtić Viškovo – područni objekt u Marčeljima (rekonstrukcija objekta)” s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Svečano potpisivanje održalo se u Zagrebu u Hotelu Sheraton.

Navedeni projekt sufinancira se u sklopu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Predmetni projekt Općine Viškovo sufinancira se sa ukupno 80% od prihvatljivih troškova, od čega 85% iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a 15% od strane Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 4.745.000,00 kn.

Realizacijom projekta postojeća nedovršena zgrada bez namjene, u naravi prizemnica površine cca 100 m2, rekonstruirati će se za potrebe područnog dječjeg vrtića sa dvije vrtićke grupe, etažnosti P+1. Ukupna bruto površina vrtića iznositi će oko 300 m2 te će omogućavati smještaj, sukladno Državnom pedagoškom standardu, za nešto manje od 50 djece. Osim rekonstrukcije postojeće zgrade, projektom je predviđeno i opremanje vrtića kao i uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta. Također, u sklopu ovog projekta dodatno će se zaposliti odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/ica i sl. 

Realizacijom projekta očekuje se značajan doprinos lokalnoj zajednici budući je Općina Viškovo već niz godina u vrhu Republike Hrvatske obzirom na stopu nataliteta te postoji značajna potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima u vrtićima. Također, lokacija objekta u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih sadržaja iz centralnog naselja Viškovo čime se osigurava bolji životni standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja Općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje gužvi u centru. 

Važno je napomenuti da je, osim navedenog projekta, u tijeku i izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice koji će se nalaziti neposredno uz postojeći dječji vrtić, a čime će se značajno unaprijediti kapaciteti vrtića u Viškovu i olakšati svakodnevni život i rad brojnim roditeljima s viškovskog područja.

Obavijest o zaprimanju zahtjeva iz Programa socijalne skrbi za 2019. godinu

Zahtjevi iz programa socijalne skrbi za 2019. godinu, uz priloženu dokumentaciju koja je navedena na obrascima zahtjeva, zaprimaju se od 2. siječnja 2019. godine u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 (ex Fina, ulaz do Pošte), a zahtjev se podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. 

NAPOMENA: nepotpuni i nepotpisani zahtjevi neće se zaprimati.

Zahtjevi su dostupni u pisarnici Općine Viškovo u uredovno radno vrijeme ili na web stranici Općine Viškovo: http://eumis.opcina-viskovo.hr/SearchRequests.aspx 

 

Rekonstrukcija županijske ceste Ž 5055, dionica Mladenići-Ronjgi

U vijećnici Općine Viškovo, dana 19. prosinca 2018. godine, održano je svečano potpisivanje  Sporazuma o  financiranju projekta rekonstrukcije županijske ceste Ž 5055 Mladenići-Ronjgi i izgradnje sustava kanalizacije te provođenju postupaka zajedničke nabave, između Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. te Općine Viškovo. Navedeni sporazum potpisali su ravnatelj županijske uprave za ceste Georg Žeželić, direktor komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini te općinska načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.
Predmet potpisanog Sporazuma je reguliranje međusobnih prava i obveza u vezi financiranja i provođenja postupka zajedničke nabave radi rekonstrukcije dionice županijske ceste Ž 5055 (Mladenići-Ronjgi-Saršoni), odnosno njene 1. faze: Mladenići – Ronjgi. Dionica je dugačka oko jedan kilometar i ide od groblja Viškovo do skretanja za Ronjgi. 

Rekonstrukcija ove prometnice koja je jedna od najprometnijih i najvažnijih u općini Viškovo izuzetno je važna jer će se dobiti moderna prometnica sigurna za promet svih sudionika u prometu osobito pješaka. Posebno je važna činjenica da će se rekonstrukcijom obuhvatiti i sve komunalne instalacije čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture i poboljšanje komunalnog standarda naselja Mladenići  za što su već pripremljeni projekti.   
Predmetna dionica od Mladenića do Ronjgi dugi niz godina predstavlja jedan od ključnih prometnih pravaca na području Viškova, a samoj realizaciji ovog projekta prethodio je i kompleksan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Navedena dionica predstavlja glavnu komunikacijsku vertikalu između Saršona i centra Viškova ali poprečni pravac između Rijeke,  Viškova,  Kastva i Klane.

Radovi na predmetnoj cesti od Mladenića do Ronjga obuhvaćaju rekonstrukciju  prometnice i izgradnju obostranog nogostupa i  sustava oborinske odvodnje prometnice, prelaganje elektroenergetskih instalacija, prelaganje elektrokomunikacijske infrastrukture, izgradnju nove javne rasvjete, rekonstrukciju transportnog i opskrbnog vodovoda te izgradnju kanalizacijske mreže i dijelove budućih kolektora po ulicama. Također, izvesti će se i nova autobusna ugibališta čime će se unaprijediti sigurnost korisnika javnog prijevoza. 

Ovo je zahtjevan i složen projekt  budući zahtjeva izmještanje svih instalacija u trupu ceste a koje su glasni opskrbni pravci za veći dio Viškova ali i naselja  susjednih gradova Kastava i Rijeke.  
Projekt je pripremljen dobrom suradnjom svih dionika u projektu, a nastavak je to dobre suradnje između Općine Viškovo, KD VIK-a i ŽUC-a nakon prošlogodišnje izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2. Također, u projekt će se uključiti i HEP koji će izvesti radove na srednjenaponskoj mreži. 
Izgradnja kanalizacijske mreže u cesti dio je šireg  projekta proširenja sustava odvodnje otpadnih voda riječke aglomeracije a taj dio projekta financirati će se korištenjem sredstava EU fondova,  a natječaj za izvođače radova i za taj veliki i važni projekt za Viškovo   je u tijeku.  
Ukupna procijenjena vrijednost svih radova iznosi nešto više od 14 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno sa uključenim PDV-om ukupno oko  17,5 milijuna kuna, a u što su uključeni radovi, stručni nadzor i usluge koordinatora i geodeta.   

Udio investitora u ukupnim troškovima  sa PDV-om u investiciji je raspoređen na način da udio  Općine Viškovo iznosi oko 5 milijuna, ŽUC-a oko 4,8 milijuna, a KD VIK-a 7,8 milijuna kuna.
 Prema sklopljenom Sporazumu, Općina Viškovo se obvezuje osigurati i financirati izgradnju javne rasvjete, zaštitu i prelaganje elektrokomunikacijske infrastrukture i izgradnju oborinske odvodnje. Obveza ŽUC-a je osigurati i financirati rekonstrukciju ceste u dijelu pripremnih radova, zemljanih radova, radova izgradnje zidova, kolničke rekonstrukcije i opreme, dok će KD VIK d.o.o. osigurati i financirati rekonstrukciju opskrbnog i trensportnog vodovoda i izgradnju kanalizacijske mreže te dijelova uličnih kanalizacijskih kolektora. 

Nakon potpisivanja Sporazuma slijedi provođenje postupka javne nabave koji bi trebao započeti do kraja ove godine. Sam početak radova očekuje se u prvom kvartalu 2019. godine, a predviđeno trajanje radova je oko jedne godine.

Djed Božićnjak posjetio općinu Viškovo

U utorak, 11. prosinca 2018. godine, u Osnovnoj školi Sveti Matej Djed Božićnjak posjetio je najmlađe mještane općine Viškovo.

Za osmjeh na dječjim licima, Općina Viškovo osigurala je preko 900 bogatih poklon paketa za djecu od navršene jedne godine do polaska u školu.  Djed Božićnjak zabavljao je najmlađe, dijelio bombone i bio rapoložen za slikanje sa djecom.

Uz veselu božićnu glazbu, dječji vrtić Viškovo sudjelovao je sa raznovrsnim radionicama i drugim zabavnim sadržajima, za djecu i odrasle. 

Svi roditelji koji nisu preuzeli poklon pakete za svoje mališane, to mogu učiniti u Općini Viškovo, 1. kat, u uredovno radno vrijeme zaključno do 20. prosinca 2018. godine.

Uspješna radionica održana u Viškovu

Udruga općina uspješno organizira brojne edukacije koje jedinicama lokalne samouprave pomažu da nadograde svoja znanja vezana uz primjenu aktualnih zakona i unapređenje strateškog planiranja. Ove godine pokrenut je i projekt održavanja edukacija o mogućnostima financiranja projekata iza fondova Europske unije, a jedna od radionica održana je u petak 7. prosinca u Općini Viškovo. 

II. Javni natječaji za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2018. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo raspisao je natječaje za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2018. godinu. Prijave na natječaj zaprimaju se u pisarnici Općine Viškovo zaključno do 25. listopada 2018. godine u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Viškovo.

Obavijest za osobe starije od 75 godina

Obavještavaju se mještani Općine Viškovo koji su stariji od 75 godina ili  do kraja ove godine navršavaju 75. godina (koji su rođeni  zaključno sa  31.12.1943. godine) te imaju prijavljeno prebivalište u Općini Viškovo da, povodom Novogodišnjih blagdana,  ostvaruju  pravo na poklon bon u vrijednosti  od 100,00 kuna kojeg će moći iskoristiti u trgovačkom lancu Plodine, d.d. Rijeka, zaključno do 31.12.2018. godine.

Poklon bon mogu podignuti u Općini Viškovo, Vozišće 3 (prizemlje) počevši od 12.12.2018. godine do 27.12.2018. godine do 11,00 sati, osobno, uz predočenje osobne iskaznice u uredovno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda: od 8,30-11,00 i

                                    od 15,00-16,00 sati

utorak: od 13,00-17,00 sati

četvrtak: od 8,30-11,00 sati

 

Napomena:  Mještani koji nisu u mogućnosti osobno podignuti poklon bon, to može umjesto njih učiniti druga osoba uz predočenje njihove i svoje osobne iskaznice.

 

Pretplati se na Feed naslovnice