09.06.2017.

Obavijest o privremenom zatvaranju za promet Tibljaške ceste - lokalne ceste L5 8047 Marinići – Škurinje.

U skladu sa planovima dovršetka radova na uređenju raskrižja Osječke ulice, Škurinjske ceste i Ulice Ivo Lole Ribara, dana 11. lipnja 2017. godine (nedjelja), u vremenu od 06:30 sati do 20:00 sati, zbog radova na ugradnji završnog sloja asfalta biti će za sav promet zabranjeno prometovanje vozila na dijelu Osječke ulice, Škurinjske ceste i Ulice Ivo Lole Ribara u zoni raskrižja. Za vrijeme izvođenja radova promet će se usmjeravati obilaznim pravcima koji će biti obilježeni privremenom prometnom signalizacijom.

05.06.2017.

Obavijest učenicima Osnovne škole "Sveti matej"

Poštovani,

obavještavamo sve učenike Osnovne škole „Sveti Matej“ koji su korisnici besplatnih udžbenika Općine Viškovo da će u periodu od 12. lipnja do 16. lipnja 2017. godine u Osnovnoj školi „Sveti  Matej“ biti organizirano vraćanje udžbenika koje su koristili u školskoj godini 2016/2017. godine. Udžbenici će se preuzimati od 9.00 do 13.00 sati i od 15.00 do 17.00 sati.
 
Molimo sve učenike da pregledaju sve udžbenike. Udžbenici ne smiju biti oštećeni i to na na način da isti ne smiju biti pošarani, ne smiju biti poderani, ne smije im nedostajati niti jedna stranica. Ukoliko se primijete navedeni nedostatci, korisnici udžbenika će morati nadoknaditi iste kupovinom novih primjeraka. Ukoliko neki udžbenik/udžbenici budu oštećeni, preostali udžbenici se neće preuzimati, već će biti potrebno oštećeni udžbenik nadomjestiti.
 
POTREBNO JE VRATITI SVE UDŽBENIKE U KOMPLETU, Pojedinačno udžbenici neće biti preuzimani. 
30.05.2017.

NAJAVA PRIVREMENOG PREKIDA USLUGE VODOOPSKRBE dijelu korisnika na području Pehlina i Viškova

Privremeno će se u četvrtak, 1. lipnja ove godine, u vremenu od 8:00 do 19:00 sati obustaviti isporuka vode dijelu korisnika vodnih usluga na području Pehlina i Viškova i to u ulicama:
 
FURIĆEVO od kućnog broja 1 do 30, 37/a do 38/b i 81 do 90
KAPITI
MARINIĆI
MUČIĆI
DRAGA
BEZJAKI
TRAMPOV BREG
TRAMPI
ŠTEFANI
TURKOVO od kućnog broja 40 do 83
STRAŽA
PLASI
LUČINIĆI
STUPARI
BARETIĆEVO
ANDROV BREG od kućnog broja 25/a do 42
 
Za vrijeme prekida u vodoopskrbi, opskrba vodom bit će omogućena putem autocisterni koje će kružiti navedenim ulicama.
 
Popis područja koje će ostati bez vode dostupan je i na internetskim stranicama Rijeka Kontakt Centra (www.ri-info.net), KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (www.kdvik-rijeka.hr) te se može dobiti i telefonski na broju 211 906.
 
Molimo sve korisnike vodne usluge da se opskrbe dovoljnim količinama vode. 
Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti da istječe dok se ne razbistri. 
 
U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi. 
 
Razlog privremenog prekida usluge vodoopskrbe su radovi na izvedbi mimovoda kako bi se osigurala kontinuirana isporuka vode tijekom rekonstrukcije 170 m postojećeg vodovoda te izgradnje 245 m fekalnog kolektora u sklopu sanacije raskrižja na županijskoj cesti ŽC 5025, rotor Marinići.
Izvođač građevinskih radova je ISKOPI I TRANSPORTI BELOBRAJDIĆ d.o.o. Delnice, dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljati PLAN-MAR d.o.o. Rijeka.
 
01.06.2017.

Marčelji 100 - semafor na županijskoj cesti

Poštovani, 

obavještavamo Vas da se u sklopu izvođenja radova na vodovodnom ogranku Marčelji 100, na županijskoj cesti oznake Ž5025 u naselju Marčelji izvodi okno za reducir stanicu.

Po županijskoj cesti promet se odvija otežano propuštanjem prometa naizmjenično po jednoj prometnoj traci, te je promet reguliran semaforima. Prema dinamici radova takav način prometovanja biti će do 10.06.2017. godine.

Mole se svi sudionici u prometu da se pridržavaju privremene regulacije prometa.
Izvođač radova je POGRAD d.o.o. iz Čabra, nadzor i koordinator II zaštite na radu je PLAN-MAR d.o.o. iz Rijeke
24.05.2017.

III. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u religiji Općine Viškovo za 2017. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo raspisao je Javni natječaj za financiranje javnih potreba u religiji Općine Viškovo za 2017. godinu. 
Prijave na natječaj zaprimaju se u pisarnici Općine Viškovo zaključno do 23.06.2017. godine u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Viškovo.
 
III. Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u religiji Općine Viškovo za 2017. godinu  
 
Dodatna dokumentacija vezana za raspisane natječaje:

25.05.2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i religije i ostalih društvenih područja u 2017. godini

Na temelju članka  51. Statuta Općine Viškovo ( “Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. svibnja 2017. godine donijela je slijedeću

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i religije i ostalih društvenih područja u 2017. godini
25.05.2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja sporta u 2017. godini

Na temelju članka  51. Statuta Općine Viškovo ( “Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 18. travnja 2017. godine donijela je slijedeću
 
22.05.2017.

Skupština Lokalnog partnerstva PGŽ prihvatila projektni prijedlog Općine Viškovo

U petak,19. svibnja 2017. organizirana je Skupština Lokalnog partnerstva Primorsko-goranske županije u prostorima Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. čija je članica i Općina Viškovo.

Za potrebe provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020. prihvaćena je Izmjena Akcijskog plana koja obuhvaća 76 projektnih prijedloga u vrijednosti od 12.303.058,23 EUR-a.
 
Iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, objavljen je Poziv za Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- III faza. Na održanoj Skupštini, prihvaćena su četiri projektna prijedloga, gdje je Općina Viškovo nositelj za Komponentu 1, a partner za Komponentu 2.
 
LPZ je tijelo za pripremu  Strategije razvoja ljudskih potencijala na županijskoj razini, a glavne zadaće  iz Sporazuma o partnerstvu odnose se na:
- prepoznavanje problema, ideja, rastućih klastera i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja,
- angažiranje svih dostupnih izvora u korist integrirane strategije prihvaćene od strane svih partnera, a temeljene na potrebama županije i utvrđene formalnom obveznom – LPZ-om,
unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje, s ciljem razvijanja županijske strategije RLJP-a, kao dijela i elemenata za poticanje iste,
-podržavanje provedbe mjera vezanih uz određeni predmet u skladu sa strategijom RLJP-a.
 
Zadaci iz Kodeksa LPZ-a su:
a) LPZ je najprimjerenije tijelo za pripremu i provedbu županijskih Strategija razvoja ljudskih 
    potencijala (RLJP) koje podržavaju županijsku razvojnu strategiju na osnovi konsenzusa 
    njezinih partnera/dionika kao krovna organizacija koja pokriva svu lokalnu/regionalnu 
    nadležnost i inicijative za razvoj tržišta rada:
1. programiranje, razvoj koordinirane strategije, savjetovanje o županijskom razvoju RLJP; povezivanje s Regionalnim partnerskim vijećem,
2. stvaranje vlastitih programa na razini županije – u skladu s razvojnom strategijom i organiziranje njihove provedbe, uz korištenje svih izvora financiranja,
3. poticanje i osiguravanje sudjelovanja dionika u procesu planiranja i provedbe politike RLJP-a.
b) tijekom organiziranja i provedbe aktivnosti, LPZ će primjenjivati radna načela partnerstva i 
    transparentnosti, kako na unutarnjoj tako i na vanjskoj razini,
c) rad LPZ-a je javan.
 
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ima Skupštinu, Upravni odbor i Tajništvo te tri tematske radne grupe: za unapređenje partnerskih odnosa i poticajnih mjera na tržištu rada (TRS 1), za inkluziju socijalno isključenih osoba (TRS 2) i za unapređivanje kvalitete obrazovanja i znanosti (TRS 3).
 
LPZ djeluje putem redovnih godišnjih sjednica Skupštine, Upravnog odbora i TRS-a na kojima se raspravlja o provedbi strategije, ocjenjivanju projektnih ideja i praćenju provedbe raznih projekata, predstavljanju novih inicijativa za projekte i aktivnosti kojima se doprinosi provedbi strateških ciljeva i drugog.
 
19.05.2017.

Obavijest o radovima na vodovodu Klići

Obavještavaju se mještani naselja Klići da će se dana 29.05.2017. godine započeti sa iskopima ne glavnoj trasi  za vodovodni ogranak Klići u Klićima.  Promet će biti reguliran privremenom prometnom signalizacijom o čemu će stanovnike naselja obavijestiti izvođač radova te nadzorna služba gradilišta. Tijekom radova promet će biti omogućen po privremenom putu Klići-Globići koji je uređen  za potrebe izvođenja radova  no isti mogu koristiti i mještani za prometovanje. Mole se mještani da se pridržavaju privremene prometne regulacije.

Vrijednost investicije izgradnje vodovodnog ogranka iznosi 1.821.250,00 kuna a u sklopu radova izvesti će se radovi na izvedbi oborinske odvodnje cesti u dijelu zahvata. Izvođač radova je Goran graditeljstvo d.o.o., a nadzor nad radovima vrši tvrtka House d.o.o. 
19.05.2017.

Obavijest o radovima na kružnom raskrižju Marinići 2

Od ponedjeljka 22.05.2017. godine nastavlja se sa radovima na kolniku raskrižja Marinići 2 (raskrižje kod Plodina). Promet će biti reguliran semaforima sa naizmjeničnim propuštanjem vozila iz oba smjera.  Općina Viškovo privremeno je preregulirala promet po alternativnim pravcima i to cestama kroz naselja Juraši i Furićevo, po kojima je privremeno dozvoljen dvosmjeran promet.  Zbog očekivanih gužvi u prometu mole se mještani da pored navedenog koriste i  alternativne pravce preko Kastva i Saršona za putovanja u smjeru Grada Rijeke te za povratak u općinu Viškovo. Također se mole svi sudionici u prometu da poštuju prometnu signalizaciju, a osobito onu privremeno postavljenu.
26.05.2017.

Izvanredna linija Rijeka - Viškovo povodom proslave titule prvaka za NK Rijeku

Obavještavamo vas da će u nedjelju, 28. svibnja 2017. godine u 03.00 ujutro mještanima Općine Viškovo biti dostupna izvanredna linija Rijeka- Viškovo povodom proslave titule prvaka za NK Rijeku.

Početna točka je u 03.00 ujutro na autobusnoj stanici preko puta željezničke stanice. Prva stanica iskrcavanja je na kružnom raskrižju Marinići te dalje do Pogleda (Marčelji) te preko Saršoni do Benčani koji su ujedno i zadnja stanica.
18.05.2017.

U TIJEKU RADOVI NA PROŠIRENJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO TE SANACIJI RASVJETE NA DJELU TIBLJAŠKE CESTE

U cilju povećanja prometne sigurnosti na prometnicama na području Općine Viškovo te postizanja bolje osvijetljenosti cesti sukladno suvremenim prometnim zahtjevima, Općina Viškovo nastavila je ulagati u proširenje i modernizaciju javne rasvjete na području Općine.
 
Tako su u tijeku radovi na projektu sanacije mreže i zamjene javne rasvjete na cesti Tibljaši – Marinići koji Općina Viškovo provodi zajedno sa HEP – DP ELEKTROPRIMORJE d.o.o. Rijeka. Nakon što je HEP završio radove na ožičenju te postavi 5 novih stupova, započela je i zamjena postojećih te postava 29 novih LED lampi. Navedene radove financira Općina Viškovo, a posao je, nakon provedene nabave, dodijeljen tvrtki Energo d.o.o. iz Rijeke.
Realizacijom projekta poboljšati će se osvijetljenost ove ceste te ujedno ostvariti uštede u potrošnji električne energije te smanjiti onečišćenje atmosfere stakleničkim plinovima primarno CO2. Ukupna vrijednost radova koje financira Općina Viškovo iznosi oko 115.000,00 kn (sa PDV-om).

Paralelno sa radovima na Tibljaškoj cesti, izvode se i radovi na redovnom godišnjem  proširenju javne rasvjete koje se svake godine izvodi sukladno zahtjevima mještana te potrebama uočenim na terenu. U sklopu navedenog postaviti će se 10-ak novih stupova te oko 40 novih lampi na raznim lokacijama diljem Općine – Straža, Garići, Mladenići, Marićeva draga, Sroki, Viškovo itd. Navedene radove također provodi tvrtka Energo d.o.o., a ukupna vrijednost radova iznosi oko 110.000,00 kn (sa PDV-om).
17.05.2017.

Obavijest o početku radova na županijskoj cesti kod NK Halubjan

Obavještavaju se mještani da, prema informacijama dobivenim od Hrvatskih cesta,  u četvrtak 18. svibnja 2017. godine započinju radovi na prespoju cjevovoda na županijskoj cesti Ž5021, kod NK Halubjan.

Promet će se odvijati otežano prema prometnom rješenju odobrenom od Županijske uprave za ceste. Mole se sudionici u prometu da poštuju prometnu signalizaciju.
11.05.2017.

Obavijest o radovima na kružnom raskrižju Marinići 2

Obavještavaju se mještani da je tijekom jučerašnjeg dana zbog radova na kružnom raskrižju Marinići 2 uvedena privremena preregulacija prometa na sljedećim lokacijama:
 
1. Blažići kod poslovnog prostora tvrtke Almes d.o.o..
Dosadašnji dvosmjerni režim u ulicama koje okružju poslovni prostor zamijenjen je jednosmjerni „kružnim“ režimom vožnje
 
2.  Ulica Juraši
Od skretanja prema novom naselju Trtni do poslovnog prostora tvrtke Drinkomatic d.o.o. jednosmjerni režim je zamijenjen dvosmjernim režimom vožnje.
 
3. Ulica Furićevo – južno od Ark Mihelić
Jednosmjerni režim vožnje zamijenjen je dvosmjernim režimom.
 
17.05.2017.

Najveća ulaganja u gradnju kanalizacijskog sustava i vodoopskrbunu mrežu u povijesti općine viškovo

U 2017. godini  na  području Općine Viškovo  započinje realizacija jednog od najvećih i najsloženijih ulaganja u komunalnu infrastrukturu od osnivanja Općine, a to je projekt izgradnje kanalizacijske mreže u sklopu kojeg će se izvršiti  rekonstrukcija i izgradnja   vodovodne mreže u duljini od preko  27 kilometara. 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže Viškova planirana je u sklopu Projekta dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna ulaganja koja će se provesti na području Općine Viškovo premašuju iznos od 150 milijuna kuna, od kojih će se najveći dio financirati iz fondova Europske unije, a dio nacionalnih sredstava osiguravaju Hrvatske vode i na lokalnoj razini  jedinice lokalne samouprave u visini od cca 16 %. Općina  Viškovo će u proračunu za provedbu ovog projekta, ali i za nastavak projekta vodoopskrbe koji je strateški projekt Općine, u narednih pet godina osigurati gotovo 31 milijun kuna.        
 
Cilj realizacije ovog projekta je da se na području Općine Viškovo u periodu od narednih 15-tak godina osigura priključenost na javni sustav odvodnje 99% posto stanovništva i gospodarskih subjekata, te rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe. Ovaj projekt u tom smislu ne znači samo poboljšanje
komunalnog standarda na području Općine, već dugoročno osigurava  dovoljne količine  vode namijenjene za potrošnju  i protupožarnu zaštitu naselja putem osiguranja njezine kakvoće i dovoljnih količina.  Upravo voda za piće kao  resurs se  u stručnim krugovima naglašava kao jedan od najvrjednijih u budućnosti, a isti treba očuvati za buduće generacije. Zamjenama vodovodnih  i transportnih cjevovoda ujedno će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za  oko 8%, što svakako nije zanemarivo.

S obzirom da se radi zaista o velikom projektu u proteklih nekoliko godina Općinska  uprava je zajedno sa  drugim  jedinicama  lokalne samouprave  uključenim u projekt, Hrvatskim vodama i komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o., uložila znatne napore da se projekt dovede u status realizacije. U tom smislu je  do sada izrađena opsežna projektna dokumentacija, riješeni su složeni  imovinsko pravni odnosi te je projekt prošao prve postupke odobravanja od strane tijela Europske unije za što je uložen znatan administrativni i financijski napor. Na razini aglomeracije bilo je potrebno ishodovati 114 lokacijskih dozvola i 119 građevinskih dozvola, dok je u sklopu imovinsko-pravne pripreme obrađeno 5.000 čestica. 
 

Osim toga, početkom travnja započeli su radovi na sanaciji jednog od najopterećenijih raskrižja u Općini Viškovo na križanju Županijske ceste ŽC5025, državne ceste u gradnji D427 i nerazvrstane ceste broj 86 radnog naziva Marinići 2 (kod skretanja za radnu zonu Marinići) budući je okončan postupak zajedničke javne nabave za izbor izvođača radova.  

Sanacijom će se  raskrižje izvesti  kao kružno sa četiri privoza. Na taj način omogućiti će se znatno sigurnije prihvaćanje dvosmjernog motornog prometa na svim privozima, povećati duljine preglednosti te ujedno provesti mjere smirivanja prometa uz istovremeno povećanje protočnosti čime se planira raskrižje učiniti sigurnim za sve sudionike u prometu i korisnike ovog izuzetno opterećenog prometnog pravca. Sanacijom raskrižja obuhvaćeno je pored mjera vezanih uz povećanje sigurnosti za promet motornih vozila, povećavane standarda i sigurnosti za pješake a osobito školsku djecu koja u velikom intenzitetu koriste navedeno raskrižje. U sklopu projekta predviđeno je rješavanje pitanja oborinske odvodnje na raskrižju  te postavljanje suvremene  prometne opreme.
17.05.2017.

Okončani radovi na izgradnji sportskog igrališta u Donjim Jugima

Dana 16.05.2017.godine izvršen je obilazak sportskog igrališta u Donjim Jugima gdje su  okončani radovi na građenju sportskog igrališta. Izgrađeno je igralište sa asfaltnom površinom za košarku i nogomet dimenzija 13.70 x 17.20 m, u cijelosti ograđeno ogradom. Osim površine igrališta uređenja je cijela zona tog dijela naselja sa  parkiralištem  i zelenim površinama. Uz igralište te na okolnim prometnicama izgrađena su dva upojna bunara i oborinski kolektor te je uređeno  postolje za spremnike komunalnog otpada. Ugovorena vrijednost radova  na izgradnji sportskog igrališta je 258.000,00 kuna bez PDV-a,  a radove je izvela tvrtka Marčić gradnja d.o.o. iz Viškova, a projekt arhitekt Giuliano Zuliani.
 
Cilj ovog zahvata jest omogućiti mještanima naselja Gornjih i Donjih Juga te Milohni kvalitetnije iskorištavanje slobodnog vremena kroz sport i rekreaciju čime će ih se potaknuti na zdraviji život te druženje. Na taj način će osim najmlađim mještanima za koje na raspolaganju imaju  dječje igralište, drugim mještanima biti omogućeno bavljenje sportskim aktivnostima.  

U sklopu programa uređenje javnih površina Općina Viškovo želi ostvariti  da svako naselje u  općini dobije jedno sportsko igralište i jedan park za najmlađe. 
 
08.05.2017.

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Na temelju odredbe članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) i članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine PGŽ“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 05. svibnja 2017. godine  donosi
 
 
Obrazac za prijavu
09.05.2017.

16. Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije

U subotu, 13. svibnja 2017. godine spočetkom u 10.30 sati na stadionu Brnasi NK Halubjan u Viškovu, održati će se Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije.
 
Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora na području Republike Hrvatske, svake godine u mjesecu svibnju, pod sloganom „I ja želim biti olimpijac“, na lokalnoj razini organizira  se sportsko natjecanje pod nazivom "Olimpijski festival dječjih vrtića". Ovim projektom promiče se ideja olimpizma. Bavljenjem sportskim aktivnostima  potiče  psihosocijalni razvoj djeteta   te  stjecanje zdravih životnih navika. 
 
Ove godine pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora, Primorsko – goranske županije i Općine Viškovo,  organizacija 16. Olimpijskog  festivala dječjih vrtića PGŽ povjerena je Dječjem vrtiću Viškovo. Suorganizator je Zajednica sportova PGŽ. Generalni sponzor festivala je INA d.d.
 
Sudionici će se natjecati u pet disciplina za djevojčice i dječake : trčanje na 50 m, štafeta 4 x 25 m, bacanje loptice u dalj, skok u dalj i nogomet.
 
Pozivamo sve mališane s roditeljima  da podrže svoju omiljenu ekipu!

Plakat.pdf
 
08.05.2017.

Manifestacija "Majevica" -fešta od mladog leta

„Majevica“ – fešta od mladega leta ove godine održava se 14. svibnja 2017.godine s početkom u 14.00 sati na parkiralištu Milihovo.

Manifestacija je posvećena tradiciji, očuvanju kulturno-povijesne baštine, kuhinje i starinskih običaja Halubajskog kraja. Tradicionalno se Majevica održavala prvu nedjelju u mjesecu svibnju, a običaj je bio da mladići djevojkama prozor ukrase cvijećem, a „maj“ stave na vrh kuće, dimnjak ili neko visoko mjesto.  
 
Pozivamo Vas da uz raznovrstan zabavni program, puno zanimljivih starinskih igara, penjanje na stup po pršut, boćanje s drvenim boćama, potezanje konopa, skakanje u vrećama uživate u pravoj fešti po starinski.

Plakat
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|