13.07.2016.

Obavijest- isključenje električne energije

U četvrtak 14.07.2016. godine u vremenu od 05.00 -06.00 sati na području od raskrižja u Marinićima (kod RT 2) do Vozišće 3 kao i na djelu Mladenića neće biti električne energije zbog radova na trafostanici Viševac. Radove će izvoditi HEP ODS d.o.o. - Elektroprimorje Rijeka.
04.07.2016.

Ponovni poziv za povrat besplatnih udžbenika

Pozivamo sve učenike svih osnovnih škola, korisnike besplatnih udžbenika, da u najkraćem mogućem roku izvrše povrat dobivenih udžbenika, u protivnom im se neće izdati novo rješenje o pravu na besplatne udžbenike.

Udžbenike možete vratiti u uredovno radno vrijeme Općinske uprave;

pon, sri, čet:    8.30 - 11.00
utorak:   13.00 -17.00
   

08.07.2016.

Obavijest o provedbi preventivne sistematske deratizacije i dezinsekcije na području Općine Viškovo

Obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. 12.07. i 15.07.2016. godine provoditi na području Općine Viškovo obvezatnu preventivnu deratizaciju i dezinsekciju.

Akcijom će se obuhvatitisve prostorije, objekte i javne površine te ostale kritične točke uočene tijekom dosadašnjih akcija.
08.07.2016.

Manifestacija "Ljetni pljusak"

U subotu, 16. srpnja 2016. godintni pljuse održava se manifestacija "Ljetni pljusak",  kulturno-zabavni koncert na otvorenom. Ljetni koncert se održava na novouređenom Trgu ispred crkve sv. Matej s početkom u 20 sati, a nastupaju Antonio Krištofić i gošća Katja Budimčić.

Pridružite nam se i uživajte u ljetnom koncertu!

Plakat

05.07.2016.

Općina Viškovo uključila se u projekt "Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije"

Općina Viškovo kao jedinica lokalne samouprave uključila se u projekt E-SCORE, Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije financiranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH.

Cilj projekta je izgradnja društvenih kapaciteta za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama, vredovanje i oblikovanje prioriteta, poboljšanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti s naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu.

Općina Viškovo već je 2015. godine primila priznanje Instituta za Javne financije kao najtransparentnija Općina u Hrvatskoj koja omogućuje mještanima da se informiraju i utječu na odluke o prikupljanju i trošenju javnog novca  te posljedično na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju. 

„Transparentnost kao način rada“ načelo je kojim se vodimo stoga sudjelujući u ovom projektu nastavljamo aktivnosti prema dodatnoj transparentnosti i stvaranju tehničke i organizacijske platforme u borbi protiv korupcije.

Kao rezultat ovog projekta izgradit će se kapacitet ugovornih tijela, nevladinih organizacija i medija, biti će unaprijeđeni inovativni IT alati odnosno baza podataka javne nabave i biti će stvoreni novi, poput alata za samoprocjenu integriteta.

„Proaktivno djelovanje, educiranje, informiranje, otvorenost promjenama, otvorenost mještanima i javnosti mehanizmi su kojima se približavamo jačanju temeljnih vrijednosti i implementaciji anti-korupcijskih alata“ naglasila je Općinska načelnica Sanja Udović.
05.07.2016.

Javni poziv za dodjelu nagrada odličnim učenicima i učenika generacije 2015/2016.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13. i 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.) Općinska načelnica objavljuje Javni poziv za dodjelu nagrada odličnim učenicima i učenika generacija 2015/2016.
 
Pozivaju se učenici osnovnih škola (izuzev O.Š: „Sveti Matej“, Viškovo)  koji su tijekom svih osam godina školovanja postigli odličan uspjeh, a imaju prebivalište na području Općine Viškovo,  da radi nagrađivanja odličnih učenika i učenika generacije 2015./2016. dostave dokumentaciju iz poziva do 25. srpnja 2016. godine.

Javni poziv
05.07.2016.

Javni poziv za dodjelu poklon paketa "prvašićima"

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13. i 14/14.  i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.) Općinska načelnica objavljuje Javni poziv za dodjelu „poklon paketa prvašićima“.

Pozivaju se roditelji čija su djeca upisana u prvi razred osnovnih škola izvan područja Općine Viškovo u školskoj godini 2016/17., a imaju prebivalište na području Općine Viškovo, da radi ostvarivanja prava na dodjelu „poklon paketa prvašićićma“ dokumentaciju iz poziva dostave do 31. srpnja 2016. godine.

Napomena: Javni poziv se ne odnosi na djecu upisanu u Osnovnu školu „Sveti Matej“ obzirom da za njih škola dostavlja potrebnu dokumentaciju. 

Javni poziv
30.06.2016.

Općina Viškovo traži obustavu postupka izdavanja lokacijske dozvole zahvata sanacije crne jame Sovjak

Općina Viškovo je u postupku izdavanja lokacijske dozvole  koje vodi  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, dana 23.lipnja 2016. godine uputila  navedenom ministarstvu izjašnjenje da idejni projekt nije u skladu za zahtjevima lokalne zajednice te da nije u skladu sa Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša  i prirode o prihvatljivosti Zahvata sanacije crne jame Sovjak za okoliš, a  temeljem kojeg se zahvat sanacije mora provesti. Općina Viškovo zatražila je od  istog ministarstva da  odbaci zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a od nositelja zahvata sanacije crne jame Sovjak, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, da projekt uskladi sa zahtjevima lokalne zajednice te sanaciju u konačnici provede na siguran način po stanovništvo i okoliš. 

U ovom postupku Općina Viškovo smatra da nisu na pravilan način u idejni projekt  uvršteni  svi objektivni i opravdani  zahtjevi općine i lokalne zajednice, a koji su  prepoznati u navedenom Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode u skladu sa kojim se zahvat mora provesti, te sa ostalim zahtjevima poput monitoringa sastava otpada, video nadzora lokacije za vrijeme izvođenja radova ili mogućnosti natkrivanja jame i radnih prostora za koje je zajednički sa nositeljem zahtjeva i nadležnim ministarstvom utvrđeno da ih je nužno provesti te da će se  dodatno takove mogućnosti analizirati. 
20.06.2016.

Zaprimanje zahtjeva za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2016./2017.

Zahtjevi za subvenciju boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (redoviti i posebni program) za pedagošku godinu 2016/2017. (mjesec rujan)  zaprimati će se od 01. srpnja do 08. kolovoza 2016. godine u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3,  u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).


ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.

Upute za popunjavanje zahtjeva

Zahtjev za sufinanciranje smještaja djeteta u redovitom programu predškolskog odgoja i obrazovanja
 
20.06.2016.

Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika za školsku godinu 2016./2017.

Općina Viškovo  je za školsku godinu 2016/2017. osigurala besplatne udžbenike na kojima se ne koriste ostala nastavna sredstva za sve učenike čiji roditelji uz učenika  imaju prebivalište u Općini Viškovo te im je ta adresa ista kao adresa evidentirana u poreznoj upravi i ukoliko nemaju iskazano dugovanje prema Općini Viškovo. Mogućnost podnošenja zahtjeva roditelji će imati od 1. do 20. srpnja 2016. godine  ukoliko su uredno vratili udžbenike koje su dobili prošle školske godine u pisarnicu Općine Viškovo, Vozišće 3 (prostor bivše FINA-e)

Zahtjevi će se zaprimati  u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.

Uputstva za popunjavanje

Zahtjev za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola
20.06.2016.

Zaprimanje zahtjeva za pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2016./2017.

Pravo na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga sukladno Odluci o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije““ broj 49/12.) ostvaruju i za školsku godinu 2016/2017. ostvaruju  roditelji učenika osnovne škole iz obitelji koja ispunjava jedan od dva uvjeta:
-  uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11.) te iznosi  za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn, a ukoliko  obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
- ako obitelj  ima troje ili više školske djece.
 
Zahtjev za ostvarivanje pravo na pomoć roditeljima učenika osnove škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2016/2017. roditelj ima mogućnost podnijeti u periodu od 16. kolovoza 2016.  do 30. rujna 2016. godine.

Zahtjevi će se zaprimati  u uredovno vrijeme pisarnice (ponedjeljkom i srijedom 08.30-11.00 i 15.00-18.00 sati, utorkom 13.00-18.00 sati  i četvrtkom 8.30-11.00 sati).

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

Obrasce Zahtjeva  s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Viškovo ili na internetskim stranicama Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr

Podnositelji Zahtjeva će o vremenu, načinu i mjestu preuzimanja rješenja biti obaviješteni SMS-om ili elektroničkom poštom.

Zahtjev za pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2016./2017.

 
08.07.2016.

Radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Gornji jugi 44/1- 44A

U ponedjeljak, 4.srpnja 2016. godine započet će radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Gornji Jugi 44/1-44A i ogranka sanitarne kanalizacije. Investitor radova je KD vodovod i kanalizacija Rijeka, izvođač radova je G.P.P. Mikić d.o.o., nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka Spin d.o.o., nadzorni inženjer je Tomislav Močibob. Planirani rok izvođenja radova je 150 dana.

Trasa vodovodnog ogranka ide uz lijevi rub nerazvrstane ceste, dok trasa kanalizacije prolazi paralelno neposredno uz os ceste. Širina ceste je od 3 – 5,5 m, prosječna širina ceste je 4,00 m, cesta je dvosmjernog karaktera. Za vrijeme izvođenja radova promet će se privremeno regulirati u tri dionice:
Prva i druga dionica obuhvaća izvođenje vodovodnog ogranka i kanalizacije u ukupnoj dužini slijepe nerazvrstzane ceste. Za vrijeme izvođenja radova promet će se tim dijelom naselja privremeno zabraniti. Izvođenje radova počinje od kraja ulice kako bi se čim manjem broju stanovnika  onemogućio pristup vozilom do kuće. Radovi započinju izvođenjem dionice 1, postavlja se prometna signalizacija u točki A i zatvara za promet taj dio ulice (označeno plavom bojom).  Kada se radovi na dionici 1 završe, prometna signalizacija se iz točke A seli u točku B i započinju radovi na dionici 2 (označeno zeleno), za promet je zatvorena dionica 1 i 2, 

Treća dionica obuhvaća izvođenje prekopa nerazvrstane ceste. Dionica 3 izvest će se po dovršetku dionice 1 i 2. Prekop se izvodi na kratkom i preglednom dijelu ulice. U vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati naizmjeničnim vođenjem prometa. Ulazak u slijepu ulicu prema kućama br 44/1-44A biti će zatvoren.

Tijekom izvođenja radova na svim dionicama za pješake će biti osiguran prolaz širine minimalno 1,00 m, prilaz kućama, za prijelaz pješacima preko rova biti će postavljeni drveni mostići. 

Grafički prikaz
27.06.2016.

Obavijest - mobilni šalter MUP-a

Obavještavamo Vas da tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2016. godine nije predviđen dolazak prijenosnog šaltera za obavljanje upravnih poslova.
21.06.2016.

Čestitka - Dan antifašističke borbe

22. lipnja 1941. godine osnovana je prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj i jedna od prvih u tadašnjoj Europi, stoga antifašizam smatramo jednim od bitnih temelja moderne i demokratske Hrvatske.

Drage mještanke i mještani, u svoje osobno ime i u ime Općine Viškovo čestitam vam Dan antifašističke borbe!


Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl.oec.
24.06.2016.

Čestitka povodom Dana državnosti

U povodu Dana državnosti, 25. lipnja 2016. godine, Općina Viškovo upućuje čestitke svim mještanima općine Viškovo i građanima Republike Hrvatske.
 
25. lipanj jedan je od najznačajnijih povijesnih događaja jer su tada u Hrvatskom Saboru donesene odluke kojima je otvorena nova stranica hrvatske povijesti. Upravo zbog toga, datum koji slavimo simbol je uspostave hrvatske države, slobode i demokracije.
 
Čestitam Vam Dan državnosti Republike Hrvatske!

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl.oec.

21.06.2016.

Položeni vijenci i zapaljene svijeće povodom Dana antifašističke borbe

Povodom Dana antifašističke borbe, u utorak 21. lipnja 2016. godine uz prigodnu pjesmu ženskog pjevačkog zbora Marinići, pristupilo se polaganju vijenaca i paljenju svijeća na spomenik u parku ispred groblja Viškovo.
 
Polaganju je pristupila delegacija Općine Viškovo: zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, predsjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo Jagoda Dabo i vijećnici Općinskog vijeća Općine Viškovo.
 
Svijeće su također zapalili i predstavnici Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, predstavnici Udruge udovica poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ te predstavnici Udruge Antifašističkih boraca i antifašista Općine Viškovo.
24.06.2016.

Položeni vijenci i zapaljene svijeće povodom Dana državnosti

Povodom Dana državnosti, u petak, 24. lipnja 2016. godine uz prigodnu pjesmu ženskog pjevačkog zbora Marinići, pristupilo se polaganju vijenaca i paljenju svijeća na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu.
 
Polaganju je pristupila delegacija Općine Viškovo: zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, zamjenica Općinske načelnice Slobodanka Orešković, predsjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo Jagoda Dabo, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Viškovo Luka Matanić te vijećnici Općinskog vijeća Općine Viškovo.
 
Svijeće su također zapalili i predstavnici Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, i predstavnici Udruge udovica poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ. 
23.06.2016.

Polaganje vijenaca povodom Dana državnosti

Povodom Dana državnosti borbe koji se obilježava 25. lipnja 2016. godine, u utorak 24. lipnja 2016. godine u 17.00 sati pristupit će se polaganju i paljenju svijeća na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu.
17.06.2016.

Dječji vrtić Viškovo ponosni vlasnik zelene zastave

U petak, 17. lipnja 2016. godine, Dječji vrtić Viškovo istaknuo je zelenu zastavu, prestižno priznanje Međunarodne Eko škole.

Kao rezultat modela odgoja koji brigu za okoliš promiče kao trajnu vrijednost i način življenja, Dječji vrtić Viškovo 2016. godine ušao je u veliku međunarodnu eko obitelj. Svakodnevne aktivnosti, razni projekti, poticanje usvajanja navika zdravog načina života, obilježavanje ekoloških datuma i svakako vrijedna i stroga mala Eko patrola doprinijeli su statusu Međunarodne Eko škole.

Ovo je druga ustanova na području općine Viškovo koja ima status Eko škole, naime, OŠ Sveti Matej ponosni je vlasnik ovog statusa još od davne 1999. g., a od 2013.  vlasnik je trajnog zlatnog statusa Međunarodne Eko škole, a Općina Viškovo od samog početka prepoznaje važnost ovakvih projekata te ih financijski podupire.
 
"Zelena zastava prekrasan je simbol, velika čast i priznanje čitavom kolektivu;odgajateljima, roditeljima i djeci- našim osvještenim malim mještanima, ali i motivacija i poticaj da se i nadalje nastavi s ekološkim odgojem naših najmlađih" naglasnila je Općinska načelnica Sanja Udović
 
 
06.06.2016.

Obavijest učenicima o povratu besplatnih udžbenika

Obavještavamo sve učenike slijedećih osnovnih škola : Belveder, Centar, Dolac, Andrije Mohorovičića, Eugen Kumičić, Fran Franković, Gelsi, Ivan Zajc, Kantrida, Kozala, Milan Brozović, Nikola Tesla, Pećine, Pehlin, Podmurvice, San Nicolo, Srdoči, Škurinje, Turnić, Zamet - korisnike besplatnih udžbenika Općine Viškovo da će u periodu od 13. lipnja do 17. lipnja 2016.g. U osnovnoj škole „Sveti Matej“ biti organizirano vraćanje udžbenika koje su koristili u školskoj godini 2015/2016.

Udžbenici će se preuzimati od 9.00 do 13.00 sati i od 15.00 do 17.00 sati.

Molimo sve učenike da  pregledaju sve udžbenike. Udžbenici ne smiju biti oštećeni i to na način da isti me smiju biti pošarani, ne smiju biti poderani, ne smije im nedostajati niti jedna stranica. Ukoliko se primijete navedeni nedostaci, korisnici udžbenika će morati nadoknaditi iste kupovinom novih primjeraka. Ukoliko neki udžbenik/udžbenici budu oštećeni, preostali udžbenici se neće preuzimati, već će biti potrebno oštećeni udžbenik nadomjestiti.

Potrebno je vratiti sve udžbenike u kompletu, pojedinačno udžbenici neće biti preuzimani. 
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|