07.09.2012.

35. izvanredna sjednica Općinskog vijeća

35. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo održat će se u ponedjeljak 10. rujna 2012. godine sa početkom u 19 sati u vijećnici Općine Viškovo, Saršoni 19, Viškovo.

Više: Dnevni red za 35. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća
  Dokumenti
   

05.09.2012.

Rano otkrivanje osteoporoze u žena d 50 do 69 godina

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko -goranske županije u suradnji sa Općinom Viškovo provodi besplatno ultrazvučno mjerenje gustoće petne kosti.

Više: Plakat Nstavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
   


27.08.2012.

Natječaj za zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja manifestacije Matejna 2012

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ( “Službene novine” Primorsko-goranske županije broj: 25/09.), a u svezi članka 10, 13. i 14. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (“Službene novine" Primorsko-goranske županije br.18/08.), Općinski načelnik Općine Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA
za vrijeme održavanja manifestacije “Matejna 2012”
   
Više: Natječaj za zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata - Matejna 2012.pdf
   
27.08.2012.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2012/2013.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine" Primorsko - goranske županije br: 25/09.), članka 3. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima ("Službene novine" Primorsko -goranske županije br: 16/96, 20/98.) Općinski načelnik Općine Viškovo raspisuje:

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2012/2013.
 
   
Više: Natječaj za dodjelu stipendija 2012/2013.pdf
   
27.08.2012.

Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2013. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj: 25/09.), Općinski načelnik raspisuje:

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2013. GODINU

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa javnih potreba za 2013. godinu u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te drugim područjima od interesa za Općinu Viškovo.
 
   
Više:  Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2013.pdf
  Obrazac - podaci o nositelju programa.doc
  Prijavni list programa.doc 
18.07.2012.

Poziv za sudjelovanje u natječaju/ Invitation to tender Nabava i elektromontaža LED javne rasvjete 01-2012 / Supply and installation of LED public lighting 01-2012

Natječaj se provodi u sklopu projekta STOPCO2, sufinanciran od strane Europske unije kroz program IPA Slovenija-Hrvatska 2007 - 2013. Više o samom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pročitati u nastavku./
The Procurement is being implemented within the project STOPCO2, co-financed by the EU through the IPA Slovenia-Croatia 2007 - 2013. More about the Procurement and tender dossier can be read hereinafter.
 
07.08.2012.

Prvi javni poziv svim vlasnicima-investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Viškovo

Općina Viškovo na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj: 86/12), objavljuje PRVI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
 
   
Više:  Javni poziv vlasnicima-investitorima nezakonito izgrađenih zgrada.pdf
   
Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
02.08.2012.

izvještaj o rezultatima mjerenja kakvoće zraka na području Marčelji

U cilju utvrđivanja kakvoće zraka u Općini Viškovo, a temeljem ponude za posebna mjerenje kakvoće zraka od poduzeća “Dvokut Ecro” d.o.o. iz Zagreba, naručen je posao obavljanja mjerenja kakvoće zraka na području Općine Viškovo.

Naručeni posao obavljen je Pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL) na adresi: Pogled 39 u Viškovu u razdoblju od 16. srpnja 2012. do 25. srpnja 2012. godine. 

 
   
Više:  Izvještaj o rezultatima mjerenja onečišćenosti zraka na području Općine Viškovo.pdf
31.07.2012.

Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana PGŽ i Strateškoj studiji

Obnašatelj dužnosti Župana, Zamijenik Župana prof.dr.sc. Vidoje Vujić na Kolegiju Župana održanom 09. srpnja 2012. utvrdio je prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije i uputio na javnu raspravu. Javna rasprava započet će 21.07.2012. i završit će 18.09.2012. godine.
 
   
Više:  Obavijest o javnoj raspravi.pdf 
  Strateška studija procjene utjecaja Prostornog plana PGŽ na okoliš-Netehnički sažetak 
24.07.2012.

34. sjednica Općinskog vijeća

34. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo održat će se u četvrtak 2. kolovoza 2012. godine sa početkom u 20.00 sati u vijećnici Općine Viškovo, Saršoni 19, Viškovo.

Više: Dnevni red za 34. sjednicu Općinskog vijeća
  Dokumenti

13.07.2012.

Nova kreditna linija za financiranje povećanja smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo

Općina Viškovo je 2009. godine inicirala osnivanje Turističke zajednice Općine Viškovo, a nedugo nakon toga izrađen je i strateški okvir razvoja turizma Općine Viškovo u kojem je izvršena analiza mogućnosti razvoja turizma na području Viškova.

Više o tome u nastavku...

13.07.2012.

EU fond IPARD - Mjere 301 i 302

U tijeku je pretpristupni program Europske unije IPARD za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj.

Više o tome u nastavku...

13.07.2012.

Pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2012/2013.

Zahtjevi sa dokumentacijom za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2012/2013.koja je navedena na obrascu zahtjeva predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica,@opcina-viskovo.hr od  1. kolovoza 2012. godine do 30. rujna 2012. godine.
02.07.2012.

33. izvanredna sjednica Općinskog vijeća

33. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo održat će se u četvrtak 5. srpnja 2012. godine sa početkom u 20.00 sati u vijećnici Općine Viškovo, Saršoni 19, Viškovo.

Više: Dnevni red za 33. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća
   

02.07.2012.

32. sjednica Općinskog vijeća

32. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo održat će se u četvrtak 12. srpnja 2012. godine sa početkom u 20.00 sati u vijećnici Općine Viškovo, Saršoni 19, Viškovo.

Više: Dnevni red za 32. sjednicu Općinskog vijeća
  Dokumenti
   

28.06.2012.

Polaganje vijenca povodom Dana državnosti Republike Hrvatske


Polaganjem vijenca u povodu Dana državnosti na spomen obilježja palim braniteljima predstavnici Općine Viškovo odali su počast svima koji su za našu domovinu dali svoje živote. Vijenac na spomen obilježje položili su Općinski načelnik Goran Petrc i  Predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša.
28.06.2012.

Polaganje vijenaca povodom Dana antifašističke borbe


Dan antifašističke borbe obilježen je svečanim polaganjem vijenaca na spomen obilježje u parku u središtu Viškova. Vijence su položili Zamjenica općinskog načelnika Sanja Udović, Potpredsjednik Općinskog vijeća Denis Mladenić i predstavnici Udruge antifašističkih boraca.
26.06.2012.

Provedba postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji

Primorsko-goranska županija objavila je dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji.

Predmet koncesije je javna zdravstvena služba na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti-obiteljska (opća) medicina,dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece,zdravstvena zaštita žena, zdravstvena njega u kući, na području općina i gradova u Primorsko-goranskoj županiji sukladno Mreži javne zdravstvene zaštite.

Općina Viškovo dobila je po jednu koncesiju za djelatnost obiteljske (opće) medicine i djelatnost zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece.
Naknada za koncesiju iznosi 1.250,00 kn mjesečno, a rok valjanosti ponude  je 120 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Dokumentaciju vezanu za nadmetanje možete vidjeti na www.pgz.hr
 

 |<  <  45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54  >  >|