04.01.2018.

Kvalitetnom pripremom i prijavom na natječaj za EU sredstva Općina Viškovo dobila najviši iznos potpore za ulaganje u komunalnu infrastrukturu

Općina Viškovo kreće u aktivnosti vezane uz ostvarenje projekta građenje građevine komunalne infrastrukture ceste – spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići i to temeljem ostvarenih bespovratnih sredstava u iznosu od 2.397.590,94 kune.
 
Naime, Općina Viškovo prijavila je projekt na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Radi se o natječaju iz Mjere 07, Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. – ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta temeljem kojeg je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela odluku o prihvatljivosti te Općini Viškovo utvrdila najviši iznos potpore.
 
Cilj projekta izgradnje nerazvrstane ceste – spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići je povećanje sigurnosti za pješake, osobito školsku djecu te vozače kao i poboljšanje kvalitete prometne infrastrukture na području općine Viškovo. Izgradnjom ceste omogućiti će se povezivanje prometnice u sklopu sporstsko rekreacijske zone Halubjan sa postojećom prometnicom te mogućnost realizacije planiranih kapitalnih projekata u sportsko-rekreacijskoj zoni – sportske dvorane sa pratećim gospodarskim sadržajima i Zavičajne kuće zvončara kao i javnog parkirališta u sklopu zone, a koji su od interesa za gospodarski i turistički razvoj općine Viškovo.  
 
Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 2.938.860,13 kn, a predviđeno trajanje je 8 mjeseci. Realizacijom će se  izgraditi nerazvrstana cesta dužine 237,84 m zajedno sa kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom signalizacijom.
 
U svrhu provedbe projekta u prethodnom razdoblju izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija te ishođene sve potrebne dozvole. 
 
Važno je omogućiti adekvatnu prometnu infrastrukturu potrebnu za realizaciju planiranih projekata na području provedbe projekta kao i osigurati veću prometnu sigurnost i sigurno kretanje pješaka i školske djece budući se navedeni put koristi kao brži put za odlazak/dolazak u školu te do sportskih sadržaja u sklopu zone.