21.03.2018.

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) te članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ br. 3/18), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 21. ožujka 2018. godine objavljuje:
   
  Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za 2017. - 2022.
   


1. Nacrt plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
 
 2. Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine može se obaviti u Općini Viškovo, Vozišće 3, Viškovo radnim danom u uredovno radno vrijeme za stranke Općinske uprave od 21. ožujka do 20. travnja 2018. godine.
 
3. Cjeloviti Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen je na internetskoj stranici Općine Viškovo (www.opcina-viskovo.hr).
 
4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu uvida u uredovno radno vrijeme za stranke Općinske uprave, dostaviti elektroničkim putem na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, poštom ili osobno u pisarnici u uredovno radno vrijeme pisarnice.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji ne budu dostavljeni u roku (20. travnja 2018. godine) i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.
 
5. Nositelj izrade plana je Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, a izrađivač tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke.
 
 
                                                                                                       Općinska načelnica:
                                                                                                     Sanja Udović, dipl. oec., v.r.

   
Više: Obavijest