29.11.2017.

Općina Viškovo prisustvovala na tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

U utorak, 28. studenog 2017. godine, održana je tematska sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, te je  u Hrvatskom saboru održana prezentacija na temu „Korupcijski rizici u javnoj nabavi“. 
 
Općina Viškovo bila je pozvana za primjer kao jedinica lokalne samouprave koja aktivno primjenjuje rješenja i provodi aktivnosti s ciljem smanjenja izloženosti postupaka nabave korupcijskim rizicima. 

U suradnji s Partnerstvom za društveni razvoj Općina Viškovo već drugu godinu sudjeluje na projektima koji za cilj imaju poboljšanje transparentnosti u procesima javne nabave. Kao rezultat, u narednom periodu bit će izrađeni IT alati za digitalnu jednostavnu nabavu kao učinkovito rješenje za borbu protiv korupcije.

Aktivnosti i mjere koje Općina Viškovo primjenjuje, na sjednici je u ime Općine Viškovo prezentirala Općinska načelnica Sanja Udović.
 
Javna nabava je, kako je utvrđeno Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020., jedno od strateških područja u borbi protiv korupcije, a javna nabava na razini jedinica lokalne samouprave, kako se navodi u strategiji, posebno je izložena korupcijskim rizicima. 
 
Izloženost riziku korupcije posebno je izražen u postupcima jednostavne nabave, a koji prevladavaju na razini jedinica lokalne samouprave po ukupnoj vrijednosti nabave i to upravo zbog nepostojanja obveze primjene Zakona o javnoj nabavi. To u praksi dovodi do različito propisanih postupaka nabave, koji su zbog pojednostavljenja, u pravilu, manje transparentni. Posljedica je smanjeni stupanj kompetitivnosti i smanjena mogućnost sprječavanja sukoba interesa, ali i veća diskrecijska prava naručitelja, stoga je i rizik od korupcije u znatno većoj mjeri ovisan o integritetu naručitelja.
 
Uzimajući u obzir navedeno, Općina Viškovo, s ciljem smanjenja izloženosti postupaka nabave korupcijskim rizicima, provodi postupke jednostavne nabave temeljem pravilnika u kojem je propisana obveza objave na web stranici općine svih postupaka nabave vrijednosti veće od 70.000 kuna bez uključenog PDV-a.  Obveza objave postoji bez obzira da li se radi o robama i uslugama ili o radovima, uz mogućnost dodatnog upućivanja obavijesti o objavljenim postupcima nabave na adrese najmanje pet ponuditelja radi osiguravanja kompetitivnosti ponuditelja.
 
Međutim, neovisno o trenutnoj razini razvoja sustava nabave, bilo jednostavne ili javne, potrebno je razvijati kapacitete naručitelja jačanjem integriteta dužnosnika i službenika kroz uvođenje jasnih procedura i kodeksa dostupnih javnosti, otvaranje javnosti ne samo postupka nabave, već postupno i cjelokupnih poslovnih procesa, usporedno s razvojem sustava etičkih načela i odgovornosti, permanentnom edukacijom i usvajanjem novih praksi vezanih uz otvorenost rada, sprječavanje sukoba interesa i upravljanje imovinom javnih tijela.