06.04.2017.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI NA IZRADI „PROSTORNO-PROMETNE STUDIJE ŠIREG GRAVITACIJSKOG PODRUČJA DRŽAVNE CESTE D427 OD MARINIĆA DO MARIŠĆINE“

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Adam Butigan i načelnica Općine Viškovo Sanja Udović potpisali su 06. travnja 2017. godine Sporazum o suradnji na izradi „Prostorno-prometne studije šireg gravitacijskog područja državne ceste D427 od Marinića do Marišćine“.
 
Sporazumom o suradnji uređena su međusobna prava i obveze Zavoda za prostorno uređenje PGŽ i Općine Viškovo vezano za izradu prostorne i druge dokumentacije koja ima za cilj poboljšanje prometnog sustava na podrućju općine Viškovo.
 
Naime cilj studije je sagledavanje postojećih prometnih  tokova, prometnih opterećenja  i  problema  u projekciji  puštanja u promet Državne ceste D427 te  promjena stanja koje će svakako nastati te izrada prijedloga za poboljšanja cjelovitog prometnog sustava općine sa poveznicama na širi prometno okruženje.
 
Prometni sustav ne može se promatrati samo u administrativnim granicama općine, već ga treba promatrati kao funkcionalnu širinu gravitacijskog područja, stoga je Studijom obuhvaćeno administrativno područje općine Viškovo, te rubna područja grada Rijeke, grada Kastva, općine Klana i općine Jelenje.
 
  Studija će poslužiti i kao stručna podloga za izradu 2. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viškovo o čemu je Općinsko vijeće donijelo jednoglasnu odluku.
 
Po dovršetku izrade studije, ona će biti prezentirana svim zainteresiranim subjektima, a sve navedeno svakako će rezultirati prijedlozima novi prometnih rješenja, određivanjem prioriteta u izradi projektne dokumentacije u gradnji ili rekonstrukciji.
 
Općina Viškovo će sudjelovati u verifikaciji pojedinih faza studije te koristiti Studiju kao stručnu podlogu za izradu prostorno-planske dokumentacije i tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije ili izgradnje prometnica.