04.12.2015.

Javna savjetovanja sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN 85/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.


Svi zainteresirani svoje ideje, prijedloge i sugestije vezane uz akte za koje je otvoreno javno savjetovanje mogu poslati na email adresu: jasna.persic@opcina-viskovo.hr isključivo do roka koji je naveden za pojedina javna savjetovanja.
20.12.2016.

Otvorena javna savjetovanja

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama 22. veljače 2017. godine objavljujemo sljedeće javno savjetovanje:

- Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine , Strategija razvoja UA Rijeka
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Rijeka Općine Viškovo za 2017. godinu; Radni program HGSS-a stanice Rijeka i troškovnik za 2017. godinu
- Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju ; Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program
 
- Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola ; 1. izmjene i dopune Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola ; Odluka o dodjeli beslatnih udžbenika učenicima osnovnih škola
- Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinaciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo ; 1. izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo ; Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
 
Svi zainteresirani svoje ideje, prijedloge i sugestije vezane uz akte za koje je otvoreno javno savjetovanje mogu poslati na email adresu: jasna.persic@opcina-viskovo.hr isključivo do 01. ožujka 2017. godine do 12.00 sati.
20.05.2016.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi članka 11. stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 5. svibnja 2016. godine donosi
 
 
17.12.2015.

.

.