07.01.2015.

Proračun Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

.

 

 

Proračun Općine Viškovo u malom za 2015. godinu

 

 

Proračun Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Obrazloženje uz Proračun Općine Viškovo za 2015. godinu i prijekcije za 2016. i 2017. godinu

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Obrazloženje uz 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo i projekcija za 2016. i 2017. godinu

 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu

 

 

Polugodišnji izvjštaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

 

 

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine

1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine

2. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine

 

Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2015. godinu

 

 

Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2015. godinu

 

 

Program javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 1. izmjena i dopunama  Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu

 

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na poručju Općine Viškovo tijekom 2015. godine

Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine

 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2015. godinu

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoruna području Općine Viškovo za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2015. godinu

 

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2015. godinu

Konsolidirani financijski izvještaji Općine Viškovo za 2015. godinu

 

Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.godine

Obrazloženje Godišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2015. godini.