Savjet za zaštitu potrošača


Općinska načelnica Sanja Udović osnovala je, u skladu s čl. 25., st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14.), Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo kao savjetodavno tijelo Općinske načelnice. Tijelo javne vlasti, nakon mišljenja savjetodavnogtijela, donosi odluke kojima se uređuje pružanje javnih usluga.
 
Sastav Savjeta za zaštitupotrošača javnih usluga Općine Viškovo:
Luka Matanić
Snježana Podobnik
Marko Paripović