12.10.2014.

Arhiva Službenih novina PGŽ - 2003. godina


Broj 34., 29. prosinac 2003. 

 

- Izmjene i dopune Odluke o rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Viškovo

 

 

 

Broj 33., 23. prosinac 2003.

 

Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Viškovo

 

 

 

Broj 32., 19. prosinac 2003.

 

- Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Viškovo

 

 

 

Broj 31., 12. prosinac 2003.

 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu

 

- Odluka o groblju

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja stambeno-poslovne zone Adria metal

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela zone RZ-8 u Viškovu

 

- Proračun Općine Viškovo za 2004. godinu, PDF

 

- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2005. i 2006. godinu, PDF

 

 

 

Broj 29., 21. studeni 2003.

 

- Izmjene i dopune Pravilnika o radu

 

 

 

Broj 26., 24. listopad 2003.

 

- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

- Odluka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja zone Čakovečki mlinovi u zoni Marinići

 

- Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja dijela zone RZ-7, zona Gramat i Panon, PDF

 

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu, PDF

 

 

 

Broj 21., 14. kolovoz 2003.

 

- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2002/2003. Osnovne škole Sveti Matej Viškovo

 

- III. dopuna Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine

 

- Polugodišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje siječanj-lipanj 2003. godine , PDF

 

- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu, PDF

 

 

 

Broj 19., 25. srpanj 2003. 

 

- Odluka o dopuni Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

 

- Odluka o autentičnom tumačenju članka 6. Odluke o detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima

 

 

 

Broj 16., 18. lipanj 2003.

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju određenih poslova nazora nad provedbom mjera zaštite od požara

 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2003. godinu

 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u kulturi za 2003. godinu

 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u gospodarstvu za 2003. godinu

 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u odgoju i školstvu za 2003. godinu

 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba od posebnih interesa Općine Viškovo za izgradnju kapitalnih objekata tijekom 2003. godine

 

- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za četvreogodišnje kalendarsko razdoblje (2003.-2006.)

 

- Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2003. godine

 

- II. Izmjene i dopune dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. godine do listopada 2004. godine

 

 

 

Broj 10., 14. travanj 2003.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i progodama za isticanje zastave RH i Zastave Općine Viškovo

 

- Odluka o autentičnom tumačenju čl. 16. st. 1. točke 6. Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2002. godinu, PDF

 

- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu, PDF

 

 

 

Broj 2., 07. veljača 2003.

 

- 1. Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. godine do listopada 2004. godine

 

- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarna i pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru vijećnika Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu

 

- Odluka o izboru izvoditelja radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica na području Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Viškovo u 2003. godini

 

- Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju, te zelenih površina na groblju Viškovo tijekom 2003. godine

 

- Odluka o izboru člana Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

- Odluka o imenovanju člana Komisije za utvrđivanje tržišne cijene poljoprivrednog zemljišta

 

- Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo

 

- Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo