12.10.2014.

Arhiva Službenih novina PGŽ - 2005. godina


Broj 34, 09. prosinac 2005. 

 

- Proračun Općine Viškovo za 2006. godinu, PDF

 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu

 

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu, PDF

 

- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2007. i 2008. godinu, PDF

 

 

 

Broj 30., 17. studeni 2005.

 

Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o imenovanju članova Eko Stožera Općine Viškovo

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo, PDF

 

 

 

Broj 26., 30. rujan 2005.

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo

 

 

 

Broj 22., 08. kolovoz 2005.

 

- Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i svijeća na grublju Viškovo

 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu u razdoblju od 01. siječnja  do 30. lipnja 2005. godine, PDF

 

- Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja

 

- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanja

 

- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2004/2005. O.Š. Sveti Matej Viškovo

 

- Odluka o izboru zamjenika Općinskog načelnika Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru upravnog vijeća Djećjeg vrtića Viškovo

 

- Odluka o izboru Stožera civilne zaštite

 

- Odluka o izboru Povjerenstva za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

- Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unpređenje prirodnog okoliša

 

- Odluka o izboru Odbora za socijanu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci

 

- Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja

 

- Odluka o izboru Odbora za proračun, financije i gospodarstvo

 

- Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

 

- Odluka o izboru Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje

 

- Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

 

- Odluka o izboru Komisije za popis birača

 

- Odluka o imenovanju člana u Projektni tim za realizaciju razvoja zahvata sanacije odlagališta Viševac i pretkorektivne akcije odlagališta Sovjak

 

- Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata

 

- Odluka o imenovanju člana i zamjenika u Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave

 

- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu

 

- I. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine

 

- I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu

 

- I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine

 

 

 

Broj 19., 15. srpanj 2005.

 

- Poslovnik Poglavarstva Općine Viškovo

 

 

 

Broj 17., 01. srpanj 2005.

 

- Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo

- Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo

 

 

 

Broj 14., 13. lipanj 2005.

 

- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

- Odluka o plaćama službenika i namještenika

 

- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog Vijeća Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru Općinskog načelnika Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

- Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

 

 

Broj 8., 08. travanj 2005. 

 

Odluka o pomoći vlasnicima stambenih objekata Općine Viškovo za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarne nepogode na stambenim objektima

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

 

 

 

Broj 5., 18. ožujak 2005.

 

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja "Poslovni kompleks ARK-MIHELIĆ"

 

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu, PDF

 

- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu, PDF

 

 

 

Broj 2., 28. siječanj 2005. 

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja "Poslovni kompleks Filtom"