12.10.2014.

Arhiva Službenih novina PGŽ - 2007. godina


Broj 49., 21. prosinac 2007. 

 

- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

 

- Odluka o o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu

 

 

 

Broj 45., 07. prosinac 2007.

 

- Zajednički plan radnih mjesta (2008.-2010.)

 

- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2008. godini

 

- Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2008. godini

 

- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine

 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu

 

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine

 

- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu

 

- Proračun Općine Viškovo za 2008. godinu, PDF

 

- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2009. i 2010. godinu,  PDF

 

 

 

Broj 44., 30. studeni 2007.

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju

 

- 3. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine

 

- 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu

 

- 3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine

 

- 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu, PDF

 

 

 

Broj 41., 09. studeni 2007.

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

 

- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

 

 

 

Broj 30., 03. kolovoz 2007.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine, PDF

 

- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo

 

- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2006./2007. Osnovne škole Sveti Matej Viškovo

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju

 

- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja područja osnovne škole

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela zone Halubjan

 

- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu, PDF

 

- 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine

 

- 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu

 

- 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine

 

 

 

Broj 29., 26. srpanj 2007.

 

- Pravilnik o iskaznici komunalnog redara

 

 

Broj 23., 12. lipanj 2007.

 

- Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Viškovo

 

- Odluka o komunalnom redu

 

- Odluka o komunalnom redarstvu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu

 

- Odluka o groblju

 

 

 

Broj 20., 18. svibanj 2007. 

 

Odluka o radno vremenu Općinske uprave Općine Viškovo

 

 

 

Broj 19., 11. svibanj 2007.

 

- Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Viškovo

 

- Odluka o razrješenju i imenovanju člana zamjenika predsjednika Odbora za  kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje

 

 

 

Broj 14., 05. travanj 2007.

 

- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu

 

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine

 

- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu, PDF

 

- 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu

 

- 1. izmjene i dopune Programa gradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine

 

- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu

 

- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine

 

 

 

Broj 2., 26. siječanj 2007.

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i par Milihovo

 

- Odluka o dodjeli koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja poslova prijevoza pokojnika