20.10.2014.

Arhiva Službenih novina PGŽ - 2010. godina


Broj 56., 28. prosinac 2010. 

 

- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

 

- Odluka o subvenciji produženog i cjelodnevnog boravka u 2011. godini učenicima osnovnih škola

 

- Odluka o naknadi za razvoj na vodopskrbnom području Općine Viškovo

 

- Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Halubjan

 

- Odluka o besplatnom produženom i cjelodnevnom boravku u 2011. godini učenicima osnovnih škola

 

- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu

 

 

 

Broj 50., 20 prosinac 2010.

 

- Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2011. godini

 

- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine

 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu

 

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine

 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu

 

- Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinuPDF

 

- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi  Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF

 

- Program javnih potreba  u obrazovanju, kulturi i religiji Općine VIškovo u 2011. godini,  PDF

 

 

 

Broj 46., 04. prosinac 2010.

 

- Smjernice za organizaciju o razvoju Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2011. godini, PDF

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju

 

- Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2010. godini

 

- 3. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine

 

- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine

 

- 3. Izmjene i dopune  Programa godišenjg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine

 

- Izmjene socijalnih programa Općine Viškovo za 2010. godinu,  PDF

 

- Izmjene programa javnih potreba  u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2010. godini,  PDF

 

- Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine VIškovo u 2010. godini,   PDF

 

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu,   PDF-1.dio, PDF-2.dio

 

 

 

Broj 40., 22. listopad 2010.

 

- Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti

 

- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti

 

- Odluka o kriterijima za obračun plaće službenika i namještenika

 

- Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ

 

- 2. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu,  PDF-1.dio, PDF-2.dio, PDF-3.dio

 

 

 

Broj 38., 30. rujna 2010.

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja,  PDF

 

 

 

Broj 37., 24. rujna 2010.

 

- Pravilnik o unutarnjem redu,  PDF

 

 

 

Broj 35., 07. rujna 2010.

 

- Ispravak odluke o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja

 

 

 

Broj 33., 16. kolovoz 2010.

 

- Pravilnik o radu

 

 

 

Broj 32., 6. kolovoz 2010.

 

- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

 

- Odluka o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu

 

- Odluka o nagrađivanju odličnih učenika i učenika generacije 2009/2010. Osnovne škole Sveti Matej Viškovo

 

- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo

 

- Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja,  PDF

 

 

 

Broj 27., 05. srpanj 2010.

 

- Odluka o suradnji s Općinom Barban

 

- Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu

 

- Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo

 

- 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine

 

- 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2010. godinu

 

- 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine

 

- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinuPDF-1.dio, PDF-2.dio

 

 

 

Broj 21., 28. svibanj 2010.

 

- Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa

- Odluka o I. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

 

- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja G-1

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2  /UPU 3/

 

- Odluka o izboru članova Savjeta mladin Općine Viškovo

 

 

 

Broj 11., 02. travanj 2010.

 

- Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama

 

 

 

Broj 10., 26. ožujak 2010. 

 

Odluka o raspodjeli rezultata-viška prihoda za 2009. godinu

 

- Odluka o porezima Općine Viškovo

 

- Odluka o komunalnim djelatnostima

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu

 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu

 

- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine

 

- 1. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine

 

- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine

 

- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine

 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinuPDF

 

- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu,  PDF-1.dio, PDF-2.dio

 

 

 

Broj 6., 01. ožujak 2010.

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora

 

- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj upotrebi

 

- Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora Općine Viškovo

 

 

 

Broj 2., 29. siječanj 2010.

 

- Izmjena i dopuna Odluke o plaćama službenika i namještenika