12.10.2014.

Arhiva Službenih novina PGŽ - 2012. godina


Godina XX. -broj 50., 14. prosinac 2012.

 

- Pravilnik o unutarnjem redu, PDF

 

- Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2013-2015. godine, PDF

 

 

 

Godina XX. - broj 49., 13. prosinac 2012.

 

- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2013. godini

 

- Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2013. godini

 

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata- viška prihoda iz 2011. godine

 

- Odluka o posebnim oblicima pomoći

 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu

 

- Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/

 

- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012 godinu ;

 

- 3. Izmjene i dopune programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu ;

 

- Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinuPDF

 

- Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji općine Viškovo u 2013. godini,  PDF

 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinuPDF

 

- Plan razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015. godinePDF

 

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinuPDF

 

- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini PDF

 

- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godiniPDF

 

- 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. godinePDF

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godiniPDF

 

 

 

Godina XX. - broj 46., 23. studeni 2012.

 

- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. br. 385/15 k.o. Blažići

 

- Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d.

 

- Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

 

- Mjerila za financiranje jasličkog programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Viškovo za pedagošku 2012/2013. godinu

 

 

 

Godina XX. - broj 40., 12. listopad 2012.

 

- Odluka o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i način vođenja jedinstvenog računa riznice

 

- Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

 

- Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbore članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

- Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja Ferenčič /DPU-24/

 

- Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

 

- Odluka o 2. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

 

 

 

Godina XX. - broj 33., 31. kolovoza 2012.

 

- Odluka o izboru prinudnog upravitelja

 

 

 

Godina XX. - broj 30., 03. kolovoz 2012.

 

- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. br. 199/3, k.č. br. 199/8 i k.č. br. 1056/5 k.o. Blažići

 

- Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

 

- II. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine

 

- Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godinePDF

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini ; PDF format.

 

- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014.godinuPDF

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini ; PDF format

 

- 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu, PDF

 

- 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godine,   PDF

 

 

Godina XX. - broj 28., 20. srpanj 2012.

 

- Pravilnik o uvjetima postave obavijesnih putokaza

 

 

 

Godina XX. - broj 27., 13. srpanj 2012.                                                         

 

- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra

 

- Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja

 

-Odluka o izboru članova Savjeta mladih

 

 

 

Godina XX. - broj 20., 30. svibanj 2012.

 

- Pravilnik o uvjetima postave putokaznih ploča

 

 

 

Godina XX. - broj 17., 11. svibanj 2012.

 

- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godine

 

- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 /UPU 3/

 

- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/

 

- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU 1/

 

- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine

 

- Odluka o raspodjeli rezultata- viška prihoda iz 2011. godinePDF

 

- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinuPDF

 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinuPDF

 

- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godiniPDF

 

- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini,  PDF

 

- I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godinePDF

 

- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2012. godiniPDF

 

 

 

Godina XX. - broj 12., 13. travanj 2012.

 

- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godinePDF

 

- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godinePDF

 

 

 

Godina XX.- broj 7., 5. ožujak 2012.

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje

 

- 3. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

 

 

 

Godina XX. - broj 4., 16. veljača 2012.

 

- Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)

 

- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redarstvu