04.02.2015.

Arhiva Službenih novina PGŽ - 2011. godina


Broj 52., 29. prosinac 2011.

 

- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

 

- Odluka o socijalnoj skrbi

 

- Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Viškovo za razdoblje od 2011. - 2015. godine

 

 

 

Broj 44., 15. prosinac 2011.

 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine

 

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine

 

- Odluka o dopuni 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

 

- Odluka o dopuni 3. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2011. - 2013. godine

 

- Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu,  PDF

 

- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini,  PDF

 

- Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini,  PDF

 

- Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini,   PDF

 

 

 

Broj 40., 02. prosinac 2011.

 

- Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

 

- Odluka o vrijednosti boda "B" za izračun komunalne naknade

 

- Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo

 

- Odluka o načinu financiranja Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Viškovo u 2012. godini

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

 

- Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 

- Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo

 

 

 

Broj 37., 14. studeni 2011.

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja Vozišće /DPU 23/

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1) /DPU 13/

 

- Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/,   PDF

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja Juraši /DPU 20/PDF

 

- Odluka o Detaljnom planu uređenja /DPU 18/ Športsko rekreacijska zona Halubjan (R-1),   PDF

 

 

 

Broj 33., 15. listopad 2011.

 

- Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

 

- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 4524/10, k.č. br. 4519/2 i k.č. br. 4523/5, k.o. Viškovo

 

- Odluka o ukidanju stausa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 4518/5 i k.č. br. 4518/9, k.o. Viškovo

 

- Odluka o ukidanju stausa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 3036, k.o. Marčelji

 

- Odluka o ukidanju stausa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 266/6 i k.č. br. 266/7, k.o. Blažići

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011 godinu 

 

- 3. Izmjene i dopune programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu 

 

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu, PDF

 

- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini, PDF

 

- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini, PDF

 

- 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji općine Viškovo u 2011. godini   PDF

 

 

 

Broj 25., 06. kolovoz 2011.

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

- 2. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine

 

- 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu

 

- 2. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na poručju Općine Viškovo za 2011. godinu

 

- Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine,   PDF

 

- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu,  PDF

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF

 

 

 

Broj 20., 07. srpanj 2011.

 

- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra

 

- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra

 

- Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na općoj uporabi

 

- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

 

- Odluka o javnim priznanjima Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Urbanostičkog plana uređenja Radne zone marinići K-1 /UPU 2/

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenje naselja Viškovo N1-1 /UPU 1/

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ark- Mihelić /DPU 18/

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Vozišće /DPU 23

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Juraši /DPU 20/

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Groblje (G-2) /DPU 13/

 

 

 

Broj 13., 06 svibanj 2011.

 

- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

- Odluka o ukidanju statusa općeg dobra

 

- Odluka o komunalnom doprinosu

 

- Ispravak Odluke o groblju

 

 

 

Broj 10., 08. travanj 2011.

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu

 

- Odluka o groblju

 

- 1. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijrkom 2011. godine

 

- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu

 

- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine

 

- Odluka o raspodjeli rezultata-viška prihoda za 2010. godinu, PDF

 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, PDF

 

- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2010. godine ,   PDF

 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini PDF

 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini ;   PDF

 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu,  PDF

 

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu,   PDF

 

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini,    PDF

 

Broj 2., 31. siječanj 2011.

 

- Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/

 

- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa

 

- Odluka o socijalnoj skrbi

 

-Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo