02.09.2011.

Općinska uprava - brojevi telefona i e-mail adrese


Općinska načelnica Sanja Udović, dipl.oec
+385 51 503 770
nacelnica@opcina-viskovo.hr
Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur
+385 51 503 770
denis.mladenic@opcina-viskovo.hr
Zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik.
+385 51 503 770
snjezana.podobnik@opcina-viskovo.hr

02.09.2011.

Jedinstveni upravni odjel


Pročelnik Jedinstvenog                                                      upravnog odjela

Robert Simčić,
dipl.oec.

+385 51 503 783
robert.simcic@opcina-viskovo.hr

     
Odsjek za proračun, financije i računovodstvo    

Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo

Vesna    Mrša,
dipl.oec.    


+385 51 503 784
vesna.mrsa@opcina-viskovo.hr


Stručni suradnik za
knjigovodstvo proračunskih
korisnika i izvještavanje

 
Martina Štefan, dipl.oec. +385 51 503 772
martina.stefan@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za knjigovodstvo
proračunskih izdataka

Lidija Kralj,
oec.


+385 51 503 776
lidija.kralj@opcina-viskovo.hr

Stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo riznice i izvještavanje Mirjana Prpić, oec. + 385 51 490-999
mirjana.prpic@opcina-viskovo.hr
Referent za knjigovodstvo
proračunskih prihoda
Vedrana Šanko


+385 51 503 781
vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr                              

Volonter Ivana Bandalo, mag. oec. ivana.bandalo@opcina-viskovo.hr
   
Odsjek ureda načelnika    
Voditelj odsjeka ureda načelnika Irena Gauš, dipl. oec. +385 51 490-995
irena.gaus@opcina-viskovo.hr 
Viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb Jasna Stopar,
dipl. iur.

+385 51 503-786
jasna.stopar@opcina-viskovo.hr

Savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

+385 51 503-774
lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr


Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
 
Elena Grgurić, dipl.oec. + 385 51 503-774
elena.grguric@opcina-viskovo.hr
Voditelj pisarnice Suzana Šepić

+385 51 503-777
suzana.sepic@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

Upravni referent Snježana Črnjar

+385 51 503 777
snjezana.crnjar@opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

Administrativni tajnik Sanja Bakula +385 51 503 770
tajnik@opcina-viskovo.hr
Volonter Juraj Divjakinja, mag.iur  +385 51 503 774
juraj.divjakinja@opcina-viskovo.hr

Odsjek za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju    

Voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
 
Sanjin Vranković, struc.spec.ing.aedif. +385 51 503 779
sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
Viši savjetnik za izgradnju objekata komunalne infrastrukture Vesna Milih dipl.ing. građ.

+385 51 503 775
vesna.milih@opcina-viskovo.hr

Viši savjetnik za javnu nabavu Zlatan Spinčić,
dipl.ing.

+385 51 490 998
zlatko.spincic@opcina-viskovo.hr

Savjetnik za upravljanje objektima, za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i EU projekte Zvonimir Vidović, dipl. ing. građ. +385 51 503 785
zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove Sonier Jeremić, 
mag.iur
+385 51 503 787
sonier.jeremic@opcina-viskovo.hr
Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture Luka Tintor,
mag.ing.aedif.
+ 385 51/490-996
 
Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture Marin Carević, 
mag.ing.aedif.
+ 385 51/490-996

Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka
 
Mirela Habek, ing.građ. + 385 51 503 770
+ 385 91 257 0060
mirela.habek@opcina-viskovo.hr

Upravni referent- komunalni redar i poslovi uprave groblja
 
Hrvoje Sorić +385 51 503 778
098/240 960
komunalni.redar@opcina-viskovo.hr
Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture Josip Kordić,
mag. ing. aedif.

091/326 0744 
josip.kordic@opcina-viskovo.hr
Volonter Mirna Klobučar, mag.ing.aedif. mirna.klobucar@opcina-viskovo.hr

28.02.2013.

Pisarnica Općine Viškovo

Voditelj pisarnice
Suzana Šepić    
                                                                Tel:                              +358 51 503 777
                          Fax: +385 51 257 521
                          E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr


Upravni referent 
Snježana Črnjar    
                                                                Tel:                              +358 51 503 777
                          Fax: +385 51 257 521
                          E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr