13.01.2015.

Završetak radova na proširenju groblja Viškovo

Radovi na izgradnji prvog dijela III. faze izgradnje groblja su okončani tijekom mjeseca studenog 2014. godine. Predmetna faza sadrži 4 grobna polja, oznake 19-22 s ukupno 2.838,00 m2 površine grobnih mjesta, odnosno u sklopu ove faze izvedena su 204 nova grobna mjesta. Radove je izvela tvrtka Velkom d.o.o. Kalnik, a ugovorna vrijednost radova je 3.270.790,87 kn (bez PDV-a).

Realizacijom navedenog projekta ostvarena je dostatna prostorna potreba za sljedećih nekoliko godina. Tijekom 2015. godine planira se izvršiti hortikulturno uređenje novoizgrađenog dijela groblja te izraditi projektnu dokumentaciju za sljedeću fazu proširenja.
11.10.2013.

Proširenje groblja Viškovo - III. Faza

Općina Viškovo je započela aktivnosti na proširenju postojećeg groblja na Viškovu. Radi se o 3. fazi koja je projektirana na katastarskim česticama br. 1521/2, 1522/1, 1522/3, 1527/2, k.o. Viškovo, ukupne površine od 5.972,00 m2.

Sastavni dio 3. faze je središnji trg koji je ujedno i odmorište na sjecištu glavnih pješačkih staza, primjereno uređen, ozelenjen i opremljen urbanom opremom prilagođenom potrebama groblja.

Predmetna faza sadrži 4 grobna polja, oznake 19-22 sa ukupno 2.838,00 m2 površine grobnih mjesta. Izvođač radova je tvrtka Velkom d.o.o. Kalnik, ugovorna vrijednost radova je 3.270.790,87 kn (bez PDV-a), a rok izvedbe je 180 kalendarskih dana.
   
Više:  Detaljna namjena površina.pdf