09.09.2011.

Komunalno gospodarstvo

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Općina Viškovo osigurava:
 • trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
 • obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,
 • javnost rada.
Komunalne djalatnosti koje se obavljaju na području Općine Viškovo su:
 1. prijevoz putnika u javnom prometu,
 2. održavanje javnih površina,
 3. održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. tržnice na malo,
 5. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 6. javna rasvjeta.

Prijevoz putnika u javnom prometu obavlja se putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, Školjić 15, a održavanje čistoće putem Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Održavanje javnih površina povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i puteva, javnih površina, mjesnog groblja i zimske službe na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2017. – 31.12. 2018. godine povjereno je CESTE – RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377.

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo za razdoblje od 25.03.2014.-24.03.2019. ima tvrtka MLD-USLUGE d.o.o., Pavla Kvakana 35 A, Đelekovec.

Održavanje javne rasvjete povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo.

Službenik Općine Viškovo zadužen za održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javnih površina  je Josip Kordić, tel: 091/3260 744, e-mail: josip.kordic@opcina-viskovo.hr, a za održavanje javne rasvjete Zvonimir Vidović, tel: 051/503-787 ili 091/8395593, e-mail: zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr.

Službenik Općine Viškovo zadužen za čišćenje i održavanje dimnjaka i dimovodnih objekata  je Hrvoje Sorić tel: 051/503-778, 098/240-960, e-mail: komunalni.redar@opcina-viskovo.hr
 
30.08.2011.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE DIMNJAKA I DIMOVODNIH OBJEKATA

Koncesionarske usluge čišćenja dimnjaka na području Općine Viškovo provodi tvrtka MLD-USLUGE d.o.o.
   
Adresa: Pavla Kvakana 35 A, Đelekovec
Mobitel: 098/942 8867
   

Čišćenje dimnjaka provodi se dva puta godišnje – u zimskom i proljetnom razdoblju.
Podsjećamo da je čišćenje dimnjaka obaveza mještana, prvenstveno zbog osobne sigurnosti, ali i uvjeta naknada eventualnih šteta od osiguravajućih društava.

 
Cjenik dimnjačarskih usluga.pdf

13.02.2012.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA, JAVNIH POVRŠINA I ZIMSKA SLUŽBA

Ugovor o izvođenju radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica, javnih površina, mjesnog groblja i zimska služba na području Općine Viškovo za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2018. godine ima tvrtka Ceste-Rijeka d.o.o., Kukuljanovo
   
Adresa: Industrijska zona,
 Kukuljanovo 377, 
51227 Kukuljanovo
Tel./Fax: 051/ 341-054

e-mail: ceste-rijeka@ceste-rijeka.hr
   

Plan zimske službe - prioriteti čišćenja prikazani su u dokumentu u nastavku:

 
PLAN ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI VIŠKOVO .pdf


30.08.2011.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete u Općini Viškovo provodi Komunalno društvo Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Kvar možete prijaviti i u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na telefon: 051/503-785 ili 503-770.13.02.2012.

PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

Prijevoz putnika u javnom prometu Općina Viškovo obavlja putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, u kojem ima suvlasnički udio.

Adresa: Školjić 15, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/ 311 400
Fax: 051/ 330 330
e-mail: autotrolej@autotrolej.hr
Web:


 Vozni red - Autotrolej

Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu

 
05.01.2012.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Održavanje čistoće na području Općine Viškovo obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka.
   
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon:  051/ 353 - 444
Web: www.cistoca-ri.hr
e-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr
   

Komunalno društvo obavezno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine na cijelom području Općine Viškovo te je dužno postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada (kontejnera) i održavati ih u ispravnom stanju.
Vlasnici svih građevina ili samo djelova građevina obvezni su svoj komunalni otpad odlagati u za to namijenjene kontejnere te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge KD Čistoća.
Vlasnici stambenih ili poslovnih prostora dužni su u roku od 30 dana, od dana stjecanja vlasništva nad nekretninom, o tome obavjestiti KD Čistoća.

Mjesta za postavljanje kontejnera na pojedinoj lokaciji određuje Komunalno društvo Čistoća uz prethodnu suglasnost Općine Viškovo. Nova lokacija i dodatni broj posuda uključuje se u Plan odvoza komunalnog otpada koji donosi KD Čistoća uz suglasnost Općine Viškovo.

Postoje dvije mogućnosti odvoza glomaznog komunalnog otpada za mještane Općine Viškovo:

 • Besplatni odvoz glomaznog otpada sa grajferom -  odvoz se vrši svakog petka u mjesecu te četvrti utorak u mjesecu. Program odvoza glomaznog otpada grajferom po mjesecima prikazan je u dokumentu u nastavku:
RASPORED GRAJFERA za 2017.pdf
 • Postava kontejnera od 5 m3 za glomazni otpad po zahtjevu mještana - postavljanje kontejnera na području Općine Viškovo izvodi se prema godišnjem programu odvoza glomaznog otpada izrađenom od strane KD Čistoća d.o.o. prikazanom u nastavku.
PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA-OPĆINA_VIŠKOVO 2017.pdf

Za sve potrebne informacije možete se obratiti komunalnom redaru Općine Viškovo na telefon 051/503-778 ili mobitel 098/240-960.