18.12.2017.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
14.12.2017.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU radne zone Marišćina K-2 (UPU 3)

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
02.11.2017.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 31. listopada 2017. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
 
Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:
 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) - tekstualni i grafički dio plana
 
09.10.2017.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 09. listopada 2017. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o prijedlogu UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 
Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:
 
Prijedlog UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima - grafički i tekstualni dio plana
 

03.04.2017.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna DPU parkirališta Milihovo - DPU 17

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
 
29.03.2017.

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine donijelo:
 
Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
 
10.01.2017.

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo:
 
Odluku o izradi I. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
 
10.01.2017.

Odluka o izradi UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo:
 
Odluku o izradi UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 
09.12.2016.

Javni uvid u prijedlog prostornog plana

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) na javni uvid stavljaja se:
 
Prijedlog I. izmjene i dopune DPU javnog parkirališta Milihovo - tekstualni dio
 
Grafički prilozi prijedloga plana
08.12.2016.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), dana 08. prosinca 2016. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o prijedlogu I. izmjene i dopune DPU parkirališta Milihovo – DPU 17 
 
19.04.2016.

Izvješće o javnoj raspravi

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU športsko-rekreacijske zone Halubjan (R-1)
 
14.04.2016.

Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna DPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo:
 
Odluku o izradi I. izmjena i dopuna DPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
Obuhvat
17.12.2015.

Obavijest o izradi izmjena i dopuna DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 30. studenog 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15
 
29.09.2015.

Obavijest o izradi 1. izmjene i dopune DPU javnog parkirališta Milihovo

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 18. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi 1. izmjene i dopune DPU javnog parkirališta Milihovo - DPU 17
 
29.09.2015.

Obavijest o izradi 1. izmjene i dopune DPU športsko rekreacijske zone Halubjan (R-1)

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 18. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi 1. izmjene  i dopune DPU športsko-rekreacijske zone Halubjan (R-1)
 
16.03.2015.

Obavijest o izradi UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 03. ožujka 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići  (Službene novine Općine Viškovo br. 01/15)
 
18.12.2014.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), dana 18. prosinca 2014. godine, objavljuje se:
 
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna DETALJNOG PLANA UREĐENJA DRUŠTVENI CENTAR VIŠKOVO I PARK MILIHOVO /DPU 15/
 
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA OSNOVNE ŠKOLE /DPU 16/
 
10.07.2014.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 85. stavka 1. i 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Odluke br. 193/14 Općinske načelnice Općine Viškovo  od  08.07.2014. g., objavljuje se:
 
JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu
II. Izmjena i dopuna
DETALJNOG PLANA UREĐENJA ARK-MIHELIĆ /DPU 18/
  
Javna rasprava provest će se u periodu od  18.07.2014. do  25.07.2014. g.
   
Više: Obavijest o javnoj raspravi
18.03.2014.

Obavijest o donošenju Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju, obaviještavamo javnost o sljedećem:

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donjelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole („Službene novine PGŽ“, br. 4/14) i Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  Društveni centar Viškovo i park Milihovo („Službene novine PGŽ“, br. 4/14).
 
19.05.2014.

Obavijest o II. izmjenama i dopunama DPU-a ARK Mihelić

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), obavještavamo javnost o sljedećem:

Općinsko vijeće Općine Viškovo donjelo je 06. prosinca 2012. godine: Odluku o izradi II izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić/DPU 18/ („Službene novine PGŽ“ br. 49/12) te 21. veljače 2013. godine: Izmjenu i dopunu Odluke o izradi II izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić/DPU 18/ („Službene novine PGŽ“ br. 6/13).