09.10.2017.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 09. listopada 2017. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o prijedlogu UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 
Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:
 
Prijedlog UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima - grafički i tekstualni dio plana