02.11.2017.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 31. listopada 2017. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
 
Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:
 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) - tekstualni i grafički dio plana