10.07.2014.

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem  članka 85. stavka 1. i 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Odluke br. 193/14 Općinske načelnice Općine Viškovo  od  08.07.2014. g., objavljuje se:
 
JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu
II. Izmjena i dopuna
DETALJNOG PLANA UREĐENJA ARK-MIHELIĆ /DPU 18/
  
Javna rasprava provest će se u periodu od  18.07.2014. do  25.07.2014. g.
   
Više: Obavijest o javnoj raspravi