22.03.2018.

Natječaj Komunalnog društva Viškovo za primanje 3 radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 20. sjednice od 20. ožujka 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 22. ožujka 2018. godine Odluku o objavi Natječaja za primanje 3 radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme.

Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:
 
a) Neodređeno vrijeme
 
RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1

b) Određeno vrijeme na 6 mjeseci
 
RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 2

Tekst Natječaja
 

19.03.2018.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću:
 
 
05.03.2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla na radno mjesto: stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka - 1 izvršitelj, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 05.03.2018. godine, objavljuju se:
 
20.02.2018.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću
 
Obavijest o vremenu održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje
 
Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
 
08.02.2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla na radno mjesto: stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka - 1 izvršitelj, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 08.02.2018. godine, objavljuju se:

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo
O
glas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo
30.01.2018.

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za pravne poslove na neodređeno vrijeme objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinje

24.01.2018.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za pravne poslove na neodređeno vrijeme objavljuju slijedeću:
 
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje
 
Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

15.01.2018.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo za radno mjesto:
 
Viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj
16.11.2017.

Natječaj za prodaju građevinskih zemljišta

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 45/17. o  prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/17-01/08, URBROJ 2170-09-06/11-17-10, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 15. studenog 2017. godine raspisuje se;

Natječaj za prodaju građevinskih zemljišta

 
09.10.2017.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2017./2018.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine" Primorsko - goranske županije br: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), članka 3. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ br: 16/96, 20/98.) Općinska načelnica Općine Viškovo  raspisuje  Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2017./2018.

Natječaj pdf.

Prijavni obrazac-učenici

Prijavni obrazac- studenti

Tablica
13.06.2017.

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za održavanje komunalne infrastrukture objavljuje slijedeću:
 
Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata
 
 
05.06.2017.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja posla na radno mjesto: Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture - 2 izvršitelja, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 23.05.2017. godine, objavljuju se:
 
Podaci vezani uz oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel  Općine Viškovo na određeno vrijeme
Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
05.06.2017.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za održavanje komunalne  infrastrukture, objavljuje slijedeću:
 
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje
 
23.05.2017.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08.,  61/11.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijemeu Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla
 
Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture – 2 izvršitelja

Oglas
 
30.04.2017.

Natječaj za prodaju zemljišta

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 44/17. o  prodaji zemljišta, KLASA 940-01/15-01/9, URBROJ 2170-09-06/11-17-08, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj: 22/97, 25/97), dana 28. travnja 2017. godine raspisuje se 

Natječaj za prodaju zemljišta
20.03.2017.

Natječaj Komunalnog društva Viškovo za primanje 2 radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2017. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:
 
1) Radni odnos na određeno vrijeme
 
1.1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 3 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
Na mjesec dana na puno radno vrijeme
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
- nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
PROBNI RAD: 15 dana
POSEBNI UVJETI: -
 
1.2. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 3 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
Na mjesec dana na nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
- nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
PROBNI RAD: 15 dana
 
17.03.2017.

Natječaj za davanje u zakup zemljišta

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 21/17. o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta, KLASA 372-03/17-01/03, URBROJ    2170-09-04/04-17-01 , a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), dana 17. ožujka 2017. godine raspisan je:
 
Natječaj za davanje u zakup zemljišta
 
16.03.2017.

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidatkinja - Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka, u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću:
 
Obavijest o vremenu održavanja intervjua
 
Intervju će se s kandidatkinjama održati u srijedu 22. ožujka 2017. godine u službenim prostorijama Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3,  kako slijedi:
 
  1. RADMILA JOVANOVIĆ u 16.00 sati
  2. MIRELA HABEK u 16.15 sati
06.03.2017.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja - Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka

Pisano testiranje za kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz Javnog natječaja, održati će se u ponedjeljak, 13. ožujka 2017. godine u službenim prostorijama Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3 u 16.15 sati.

Formalne uvjete iz Oglasa ispunili su kandidati/kandidatkinje:
1. Mirela Habek
2. Radmila Jovanović
3. Marisstella Bolić
4. Ivana Radman
   
Više: Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
28.02.2017.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - Stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje

Pisano testiranje za kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz Oglasa, održati će se u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. godine u službenim prostorijama Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3 u 9.00 sati.

Formalne uvjete iz Oglasa ispunili su kandidati/kandidatkinje:

1. Marina Polić
2. Martina Štefan

Obavijest - pisano testiranje za kandidate
24.02.2017.

Natječaj Komunalnog društva Viškovo za primanje 2 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 11. sjednice od 23. studenog 2016. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. donosi dana 24. veljače 2017. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 2 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 
Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2017. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:

1.1. RADNO MJESTO Voditelj reciklažnog dvorišta (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- V ili VI. stupanj stručne spreme (SSS ili VŠS)
- radno iskustvo 1 (jedna) godina na istim ili sličnim poslovima,
- položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava de će isto položiti,
- poznavanje rada na računalu,
- izražene organizatorske sposobnosti.
PROBNI RAD: 6 mjeseci
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije
 
1.2. RADNO MJESTO: Vozač - brigadir komunalnih poslova (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- IV ili V stupanj stručne spreme (SSS),
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima B i C i po mogućnosti D kategorije
- položen ispit za rukovanje građevinskim strojevima, ili izjava de će isto položiti,
- poznavanje rada na računalu
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B i C kategorije
 
Natječaj
15.02.2017.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na radno mjesto Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu Općine Viškovo u razdoblju 2017. - 2018. godine („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16., 2/17.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na radno mjesto:

Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka - 1 izvršitelj

15.02.2017.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na radno mjesto stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu Općine Viškovo u razdoblju 2017. - 2018. godine („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16., 2/17.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na radno mjesto:
 
Stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje – 1 izvršitelj

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja
02.12.2016.

Natječaj Komunalnog društva Viškovo za primanje 2 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i 3 radnika u radnI odnos na određeno vrijeme

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 9. sjednice od 14.10.2016. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. donosi dana 2. prosinca 2016. godine Odluku o objavi natječaja za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 2 radnika i određeno vrijeme 3 radnika.
 
Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalno društvo Viškovo d.o.o. za 2016. godinu raspisuje natječaj za radna mjesta kako slijedi:

Radni odnos na neodređeno vrijeme:

1.1.  RADNO MJESTO: Komunalni radnik - elektroinstalater (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- IV. ili V stupanj stručne spreme strojarske ili elektrotehničke struke (SSS),
- radno iskustvo 2 (dvije) godine na istim ili sličnim poslovima,
- osposobljenost za rad na visini;
- poznavanje rada na računalu,
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije
 
1.2. RADNO MJESTO: Administrativno-računovodstveni tajnik (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- IV ili V stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja (SSS)
- 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen tečaj za računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
- poznavanje rada na računalu,
- znanje barem jednog svjetskog jezika,
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

Radni odnos na određeno vrijeme na rok od jedne godine:
 
2.1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 3 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 3
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
- nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: -
 

18.11.2016.

Natječaj Komunalnog društva Viškovo za primanje osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 9. sjednice od 14.10.2016. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. donosi dana 18. studenog 2016. godine Odluku o objavi natječaja za primanje osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za radno mjesto sa opisom poslova kako slijedi:

RADNO MJESTO: Suradnik na organizaciji komunalnih djelatnosti (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- VII stupanj stručne spreme (VSS) građevinske struke
- bez radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu,
- znanje barem jednog svjetskog jezika,
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije,
29.09.2016.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2016./2017.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine" Primorsko - goranske županije br: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), članka 3. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ br: 16/96, 20/98.) Općinska načelnica Općine Viškovo  raspisuje  Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2016./2017.
01.07.2016.

Natječaji Komunalnog društva Viškovo

Temeljem članka 7. Pravilnika o radu KLASA: 110-03/16-01/01, URBROJ: 2170/09-51-01-16-1 od 27. lipnja 2016., a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora sa 6. sjednice od 17. lipnja 2016. godine iz Plana rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2016. godinu, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 29. lipnja 2016. godine : ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 
Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2016. godinu raspisuje se natječaj za ukupno tri grupe radnih mjesta kako slijedi:

- Komunalni radnik 1 - vrtlar (M/Ž), 
- Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)
- Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)


Odluka o objavi natječaja za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj za primanje radnika u radni odnos za radno mjesto Komunalni radnik 1- vrtlar

Natječaj za primanje radnika u radni odnos za radno mjesto Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, održavanje cesta i javnih površina)

Natječaj za primanje radnika u radni odnos za radno mjesto Komunalni radnik 2 (čistačica -spremačica)
 
 
22.03.2016.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - Viši strčni suradnik za imovisko pravne i upravne poslove

Pisano testiranje za kandidate koji su ispunili formalne uvjete održati će se u utorak,  29. ožujka 2016. godine u Vijećnici Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Saršoni 19 prema slijedećem rasporedu:

Obavijest - pisano testiranje za kandidate
22.03.2016.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja - Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove - Oglas objavljen 09.03.2016. godine

Pisano testiranje za kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz Oglasa objavljenog 09. ožujka 2016. godine održati će se u utorak,  29. ožujka 2016. godine u Vijećnici Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Saršoni 19 prema slijedećem rasporedu:
 
Obavijest - pisano testiranje za kandidate
 
22.03.2016.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja - Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove - Oglas objavljen 04.03.2016. godine

Pisano testiranje za kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz Oglasa objavljenog 04. ožujka 2016. godine održati će se u utorak,  29. ožujka 2016. godine u Vijećnici Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Saršoni 19 prema slijedećem rasporedu:
 
Obavijest - pisano testiranje za kandidate
 
10.03.2016.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članaka 19. i članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, dana 9.3.2016. godine raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Viši stručni suradnik za održavanje iupravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove - 1 izvršitelj


Oglas

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto : Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove.

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
04.03.2016.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, dana 4.3.2016. godine, raspisuje


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo
 
Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu općine, za prostorno uređenje i kounalne poslove - 1 izvršitelj
 

OGLAS

P
odaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto : Viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove.

P
ravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
29.01.2016.

Javni natječaj za izbor fizičke ili pravne osobe za obavljanje komunalne djelatnosti: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona i staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste, zaštita bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije za jednogodišnje razdoblje za 2016. godinu

Na temelju članaka 3 i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. i 9. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 9/15) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 25/09, 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), temeljem Odluke Općinske načelnice Općine Viškovo broj 413/15 od  29. prosinca 2015. godine raspisuje se:
 
Javni natječaj za izbor fizičke ili pravne osobe za obavljanje komunalne djelatnosti: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona i staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste, zaštita bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije za jednogodišnje razdoblje za 2016. godinu.

Tender - hortikultura 2016.
 
Troškovnik - hortikultura 2016.

 Dodatne informacije
29.01.2016.

Javni natječaj za izbor fizičke ili pravne osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova: upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo u 2016. godini

Na temelju članaka 3 i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. i 9. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 9/15) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 25/09, 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), temeljem Odluke Općinske načelnice Općine Viškovo broj 414/15 od  29. prosinca 2015. godine raspisuje se:

Javni natječaj za izbor fizičke ili pravne osobe za obavljanje komunalne djelatnosti: upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo za jednogodišnje razdoblje za 2016. godinu.

Tender - javna rasvjeta 2016.

 Troškovnik- javna rasvjeta 2016.

Dodatne informacije 
28.01.2016.

Natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), a u skladu sa odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. siječnja 2016. godine, donosi:
 
04.01.2016.

Natječaj za prodaju negrađevinskog zemjišta

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odredbi Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i "Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/14), Općinski načelnik Općine Viškovo raspisuje Natječaj za prodaju negrađevinskog zemljišta.
23.11.2015.

Natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), a u skladu sa odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10)  i Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/10), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 12. studenog 2015. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora.
23.11.2015.

Natječaj za davanje u zakup dijela površine radi postavljanja privremenog objekta

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), a u skladu sa odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 12. studenog 2015. godine raspisuje Natječaj za davanje u zakup dijela površine radi postavljanja privremenog objekta.

 
05.10.2015.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel - Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel - Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika – 1 izvršitelj

Više: Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla u Jedinstveni upravni odjel - Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika


02.12.2014.

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

Intervju će se održati u ponedjeljak, 08. prosinca 2014. godine u službenim prostorijama Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3, u 13,00 sati.

Obavijest o održavanju intervjua 
19.11.2014.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijem u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo na neodređeno vrijeme

Pisano testiranje će se održati 26. studenog 2014. godine u službenim prostorijama općinske vijećnice Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Saršoni 19, u 10,00 sati.

Poziv-obavijest
Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 
10.10.2014.

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11.) i članka 8. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/14.) Općinska načelnica Općine Viškovo dana 6. listopada 2014. godine raspisuje ;
Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo.
 
16.09.2014.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja-za prijam u službu suradnika za imovinsko pravne i pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu suradnika za imovisnko pravne poslove i upravne poslove u Jedinstveni upravni odjel, objavljuje sljedeću obavijest:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti
16.09.2014.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2014./2015.

Na temelju članka  51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine” Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 9. rujna 2014. godine donosi  Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu 2014./2015. godinu.

Natječaj pdf.
 
16.09.2014.

Natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada) raspisala je dana 15. rujna 2014. godine Natječaj za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“. 

Priopćenje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva 

18.07.2014.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijam u službu na određeno vrijeme Upravnog referenta-vježbenika/ce

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu 1 službenika  na određeno od 12 mjeseci Upravnog referenta - vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel, objavljuje sljedeću obavijest:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja
Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
 
15.07.2014.

Natječaj za davanje u zakup konstrukcije za postavljanje jumbo plakata na zgradi Doma Marinići na a

Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj: 18/08), Općinska načelnica  Općine Viškovo  raspisuje Natječaj za davanje u zakup konstrukcije za postavljanje jumbo plakata na zgradi Doma Marinići.

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku u nedjelju, 13. srpnja 2014. godine.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

15.07.2014.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora za prizemlje zgrade na adresi Saršoni, Saršoni 19.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj:125/11.), članka 3. i 8. Odluke o davanju u zakupu poslovnog prostora Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj: 6/10.), odredaba Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj: 32/10.), Općinska načelnica Općine Viškovo objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku u nedjelju 13. srpnja 2014. godine.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.
11.06.2014.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja-za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu Općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove" u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljedeću obavijest: 

  Obavijest o vremenu državanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja
  Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja
  Javni natječaj.pdf
  Podaci vezani uz javni natječaj.pdf

27.06.2014.

Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme VJEŽBENIKA za radno mjesto Upravnog referenta

Podaci vezani uz javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme VJEŽBENIKA
1 izvršitelj/ica za obavljanje vježbeničkog  staža za radno mjesto Upravnog referenta
u  Općini Viškovo, Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika
 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj: 78/14. od 27. 06. 2014. godine

Više možete pročitati OVDJE.

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme vježbenika za radno mjesto Upravnog referenta
 
08.04.2014.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja - radno mjesto viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu Općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu Općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove" u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljedeću obavijest:
   
Više:  Obavijest  o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.pdf
  Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja.pdf

08.04.2014.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja - radno mjesto upravni referent

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu upravnog referenta u  Jedinstveni upravni odjel,  objavljuje sljedeću obavijest:

Više: Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
  Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja
   
08.04.2014.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja - radno mjesto viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći" u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljedeću obavijest:
   
Više:  Obavijest  o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.pdf
  Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja.pdf
23.09.2013.

Obavijest o vremenu održavanja intervjua s kandidatima

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći" u UO za proračun, financije i gospodarstvo, objavljuje sljedeću obavijest:

Više: Obavijest
  Popis kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete za intervju
   
16.09.2013.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći" u UO za proračun, financije i gospodarstvo, objavljuje sljedeću obavijest:
   
Više:  Obavijest  o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.pdf