21.02.2017.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.  99/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 27. Odluke o  2. Izmjenama i i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu („Službene novine“ Općine Viškovo  broj 7/16.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 30. prosinca 2016. godine donijela je:
 
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
 
18.08.2016.

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.  99/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 27. Odluke o  1. Izmjenama i i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu („Službene novine“ Općine Viškovo  broj 5/16.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 01. srpnja 2016. godine donijela je:
 
1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
 
                                       
15.02.2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu (Službene novine Općine Viškovo 10/15), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 17. prosinca 2015. godine donijela je:

Plan nabave za 2016. godinu


04.02.2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu (Službene novine Općine Viškovo 03/14), Općinska načelnica Općine Viškovo donijela je:
 
Plan nabave za 2015. godinu
 
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
 
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
 
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
 
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
 
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 
 
14.02.2014.

Plan nabave za 2014. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu (Službene novine PGŽ 46/13), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 16. prosinca 2013. godine donijela je:
 
Plan nabave za 2014. godinu.pdf
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu.pdf
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu.pdf
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu.pdf
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu.pdf

14.02.2014.

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (Službene novine PGŽ 49/12, 6/13), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 16. prosinca 2013. godine donjela je:
 
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu.pdf
 
27.09.2013.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11, 83/13) i članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (Službene novine PGŽ 49/12, 6/13 i 15/13), općinska načelnica Općine Viškovo dana 26. rujna 2013. godine donjela je
 
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu.pdf
 
17.05.2013.

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11) i članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (Službene novine PGŽ 49/12 i 6/13), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 15. svibnja 2013. godine donio je 1. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2013. godinu.
 
1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu.pdf
 
07.02.2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11) i članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (Službene novine PGŽ 49/12), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 1. veljače 2012. godine donio je Plan nabave za 2013. godinu.
 
Plan nabave za 2013. godinu.pdf
 
06.02.2013.

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11) i članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (Službene novine PGŽ 44/11, 17/12, 30/12 i 46/12), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 13. prosinca 2012. godine donio je - 4. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2012. godinu.
 
4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012. godinu.pdf
03.10.2012.

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11) i članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (Službene novine PGŽ 44/11, 17/12, 30/12), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 1. listopada 2012. godine donio je - 3. Izmjenu i dopunu plana nabave za 2012. godinu.


3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012. godinu. pdf
11.07.2012.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine" Primorsko goranske županije broj: 25/09), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 09. srpnja 2012. godine donio je Odluku br. 602/12 - 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu.
 
 
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu.pdf
19.03.2012.

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine" Primorsko goranske županije broj: 25/09), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 13. ožujka 2012. godine donio je Odluku br. 570/12 - 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu.
 
 
1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu.pdf
10.02.2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11) i članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (Službene novine PGŽ 44/11), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 13. siječnja 2012. godine donio je Plan nabave za 2012. godinu koji je prikazan u dokumentu u nastavku:
   
Plan nabave 2012 .pdf  
15.02.2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 99/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu (Službene novine Općine Viškovo 03/14), Općinska načelnica Općine Viškovo donijela je:

Plan nabave za 2016. godinu