21.03.2018.

Propisi koji uređuju pravo na pristup informacijama

1. Zakon o pravu na pristup infomacijama
("Narodne novine" broj 25/13, 85/15)
2. Zakon o zaštiti osobnih podataka
("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
3. Zakon o tajnosti podataka
("Narodne novine" broj 79/07, 86/12)
4. Zakon o medijima
("Narodne novine" broj 59/04, 84/11, 81/13)
5 Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
("Narodne novine" broj 83/14)
6. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
(»Narodne novine«, broj 83/14)
7. Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
(»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14)