04.04.2018.

Šetnice i biciklističke staze Općine Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 30. ožujka 2018. godine emitirala je emisiju „Od mora do gorja“ s temom šetnica i biciklističkih staza na području Viškova.

Pješačke i biciklističke staze na području općine Viškovo kontinuirano se održavaju i uređuju, ali s minimalnim intervencijama u prostor kako bi se očuvala vrijednost netaknute prirode. Također u pripremi je i projekt adrenalinskog parka te kamp odmorišta koji će svakako obogatiti mogućnosti i aktivnosti za rekreativce i posjetitelje.
 
Emisiju posvećenu pješačkim i biciklističkim stazama možete pogledati ovdje.
26.02.2018.

Halubje-dom jedinstvenog narodnog običaja

Regionalna televizija Kanal RI, dana 24. veljače 2018. godine emitirala je emisiju „Od mora do gorja“ s temom jedinstvenog narodnog običaja, zvončara.
 
Zbog svojih posebnosti i atraktivnosti godišnji  ophod zvončara s područja Kastavštine na UNESCO-vom je popisu nematerijalne kulturne baštine svijeta ustanovljenom Konvencijom o zaštiti nematerijalne kulturne baštine u 2003. godini. Ujedno su i najbolji čuvari folklornih tradicija, svog zavičajnog identiteta Halubja i Kastavštine. U 2007. godini od Ministarstva kulture proglašeni su kulturnim nematerijalnim dobrom od značaja za Republiku Hrvatsku te su upisani i u Registar kulturnih dobara Hrvatske.
 
Emisiju posvećenu Zvončarima možete pogledati ovdje.
31.01.2018.

Karnevalska događanja u Općini Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 26. siječnja 2018. godine emitirala je emisiju „Od mora do gorja“ s temom Karnevalskih događanja.

Halubajski karneval održava se od 1999. godine, a upravo je dugogodišnja tradicija Halubajskih zvončara bila je okosnica organiziranja Halubajskog karnevala. Halubajski karneval manifestacija je i tradicionalni događaj već 18 godina iz godine u godinu okuplja sve više maškaranih grupa. U 2018. godini održao se 19. Halubajski karneval.

Emisiju posvećenu Halubajskom karnevalu i karnevalskim događanjima možete pogledati ovdje.
17.05.2017.

Cestovna i pješačka infrastruktura u Općini Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 12. svibnja 2017. godine emitirala je emisiju "Od mora do gorja" s temom cestovna i pješačka infrastruktura u Općini Viškovo.

Općina Viškovo sustavno ulaže u unaprjeđenje prometnica te sigurnost prometa općenito osobito imajući u vidu sigurnost pješaka. Obzirom na veliki broj stanovnika, a posebice školske djece koja pješice idu do škole i natrag, posebna pažnja pridaje se sigurnosti te će se budućim aktivnostima nastojati podići sigurnost djece, kao ranjivih korisnika prometa, na viši nivo. U promišljanju aktivnosti nije se  mislilo samo na djecu, već i na roditelje koji voze djecu u školu i vrtić, na starije, ali i na rekreativce, zapravo na sve skupine sudionika u prometu. U takvom sigurnom okruženju, otvorene su mogućnosti za drugačije razmišljanje o prometu, za nadogradnju pješačkim zonama i biciklističkim stazama.

Implementacija bike sharing sustava omogućiti će kombinirano korištenje sustava javnih bicikli i javnog autobusnog prijevoza čime će se potaknuti smanjenje korištenja osobnih automobila, ali i javnog autobusnog prijevoza na određenim dionicama, a time i smanjiti emisija CO2.

Jedna od najvažnijih prometnica za prometni sustav Općine ali i šire je gradnja državne ceste D427 koja će po izgradnji predstavljati prometnu žilu kucavicu  Općine ali i zaobilaznicu, što će svakako rasteretiti prometnice u centru. Naravno da su pozitivni učinci  koje će ova cetsa donijeti iznimni , ali svakako najvažniji  su spajanje Općine Viškovo na mrežu državnih cesta i autocetsa, jer je dobra prometna povezanost prva pretpostavka razvoja svakog područja.

Također, napravljen je rotor u centru Marinića, trenutno je u izvođenju Rotor Marinići 2 u sklopu koji se izvodi i zamjena instalacija kanalizacije, glavnog transportnog i opskrbnog vodovoda, glavnog svjetlovodnog kabela te visokonaponskog kabela. ovaj projekt kao znatan doprinos sigurnosti na cestamanprepoznalo je i Ministarstvo unutarnjih poslova koje je temeljem prijave Općine Viškovo ovu sanaciju uvrstilo u ncionalni program sigurnosti prometa na cestama za 2017. godinu i sufinancirati će radove sa 1.450.000,00 kuna.

Općina Viškovo pripremila je i projektnu dokumentaciju za uređenje prometnica  koja povezuju naša naselja i čine pravce, a u sklopu istih će se izgraditi  uz ceste  nogostupi, javna rasvjeta, oborinska odvodnja, ali i na pjedinim područjima i kanalizacijska mreža.

također, jedna od najproblematičnijih cesti i to ona kroz naselje Petrci u planu je za sanaciju i to fazno, tako će prva faza sanacije ove ceste na njenom najužem dijelu početi za 20 dana, a ostale dionice se planiraju fazno okončati u sljedećoj godini.

Podizanje razine Prometna sigurnost pješaka u prometu je aktivnost koja se kontnuirano provodi i to različitim mjerama , kao što su sanacije raskrižja primarno u kružna u sklopu kojih se onad smanjauje brzina kretanja vozila i izvode pješački prijelazi a dobrim preglednostima , ali i gradnjom pješačkih prijelaza i provođejnem mjera smirivanja prometa u zonama u kojima se očekuje ili boravi veći broje djece. Tako je širi centar viškova i područje oko škole i vrtića  obuhvaćen mjerama još prije nekoliko godina , no tijekom ove godine izrađena su tri nova pješačka prijelaza Zorzići, Marčelji Ilovca i Centar Sroki , te je provedno nelokilo mjera smitrivanja prometa i to u naselju Mavri , a u pripremi je realizaija u naselju Gornji Sroki i Vrtaće i to kod dječijih igrališta.
Svi navedeni projekti imati će za posljedicu novu prometnu situaciju te doprinijeti prije svega sigurnosti svih sudionika u prometu, odnosno sigurniji, rasterećeniji promet za sve sudionike te poboljšanje cjelovitog prometnog sustava. Bike sharing sustav, pješačke i biciklističke staze omogućiti će zdravije kretanje našim mještanima i jednu sasvim novu prometnu sliku Viškova.

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje.
 

18.04.2017.

Važnost zaštite okoliša u Općini Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 14.travnja 2017. godine emitirala je emisiju „Od mora do gorja“ s temom zaštite okoliša na području općine.
 
Općina Viškovo svakodnevno se susreće s izazovima, te ulaže znatne napore i financijska sredstva u zaštitu okoliša, te posljedično i podizanje kvalitete života u općini. Iako  je danas Viškovo  prema svim pokazateljima urbani prostor, naše područje bogato je vrijednim krajolicima, te šumskim i prirodnim područjima. Danas smo nažalost svjedoci sve učestalijeg neodgovornog ponašanja pojedinaca pa tako nije neobično da se upravo šumski putovi i vrtače koriste za odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija koja predstavljaju prijetnju za prirodna staništa, ali i negativno utječu na sliku Viškova kao mjesta ugodnog za život.
 
Općina svake godine, sukladno obvezama proizašlim iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, vrši sanaciju takvih mjesta. U ovoj godini, do sada je sanirano ukupno 6 lokacija među kojima je najgora situacija bila u Bezjakima gdje je uklonjeno čak 120 m3 otpada. Na preostalim lokacijama u Općini uklonjeno je još 70 m3 otpada.

Novo reciklažno dvorište koje je izgrađeno u sklopu radne zone u Marinićima, na pristupačnoj, tranzitnoj lokaciji jedno je od prvih u Primorsko-goranskoj županiji, a izgradnju ovog kapitalnog projekta vrijednog oko 1.500.000,00 kn sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Mještani će u isto moći odložiti sirovine iz otpada poput metala, plastike, stakla, papira i kartona, odjeće i tekstila, elektronički i glomazni otpad, namještaj te iskorištene  akumulatore, baterije, otpadna ulja,  otapala,  boje i lakove, a koji će se po zaprimanju u dvorištu  predati ovlaštenim sakupljačima  koji će prikupljeno  zbrinuti na siguran i ekološki prihvatljiv način.
 
U konačnici, samo zajedničkim naporima i suradnjom možemo napraviti više za zaštitu okoliša i prirodnih bogatstava. 

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje
11.04.2017.

Recept s Viškova: četvrtina proračuna za djecu i mlade

U dnevnim novinama Novi list, u nedjelju 9. travnja 2017. godine objavljen je članak pod nazivom "Recept s Viškova: četvrtina proračuna za djecu i mlade", a vezano uz nagli porast stanovništva u posljednih 25 godina. 

Općina Viškovo najmlađa je, ali ujedno i stanovništvom najveća općina u Republici Hrvatskoj koja u posljednih 25 godina bilježi stalni rast broja stanovnika. Godišnje se rađa oko 200 najmlađih stanovnika, a prema riječima stručnjaka Stjepana Šterca, Općina Viškovo će i u budućnosti imati pozitivan demografski prirast budući se četvrtina proračuna Općine Viškovo izdvaja za djecu i mlade.

Općina Viškovo je i područje poslovne oaze za više od 800 registriranih poduzetika i obrtnika za koje je ove godine na prijedlog Općinske načelnice Sanje Udović usvojen Program poticanja razvoja gospodarstva I smanjenja nezaposlenosti za 2017. godinu.
 
Cijeli članak možete pročitati ovdje
30.03.2017.

Razvoj poduzetništva u Općini Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 10. veljače 2017. godine emitirala je emisiju  "Od mora do gorja" s temom razvoja poduzetništva u Općini Viškovo.

Općina Viškovo daleko je poznata kao jedinica lokalne samouprave koja se nalazi u samom vrhu popisa općina s najviše poduzetnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo. Svakodnevno nastojimo osluškivati potrebe poduzetnika, te olakšati i potaknuti njihov rad i razvoj, posebice uzevši u obzir vrlo nestabilna vremena i važnost stabilnog poslovanja. Naime, želimo pokazati da jedinice lokalne samouprave mogu i moraju utjecati na razvoj poduzetništva. 
 
Jedan od načina na koji to činimo jest kroz akte kojima utječemo na razvoj poduzetništva.
Statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Općinu Viškovo su veoma pozitivne, odnosno raspolažemo s infomacijama da je stopa nezaposlenosti u Općini Viškovo nešto iznad 7%, što je na razini EU prosjeka, a daleko ispod prosjeka u Republici Hrvatskoj.
 
Uvjereni smo da će sve mjere i aktivnosti Općine Viškovo pozitivno utjecati, kako na  poduzetnike registrirane na području Općine Viškovo, tako i  na sveukupno stanovništvo Općine Viškovo.
Veliki broj poduzetnika, stabilno i rastuće gospodarstvo pozitivno se odražavaju na razvoj čitave općine Viškovo jer razvoj gospodarske, ali i komunalne infrastrukture u konačnici rezultira i daleko većim standardom stanovništva što čini Viškovo boljim i ugodnijim mjestom za život.

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje.
30.03.2017.

Važnost sporta u Općini Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 10. ožujka 2017. godine emitirala je emisiju "Od mora do gorja" s temom važnost sporta u Općini Viškovo.
 
Sport u općini Viškovo ima važnu ulogu. Trenutno na našem području aktivno u području sporta djeluje 19 udruga. Jedan od važnih ciljeva zadovoljenja potreba u sportu svakako je osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta kojima će se omogućiti kvalitetan rad klubova i udruga. Osim financiranja, udrugama nastojimo omogućiti zadovoljenje prostornih potreba za održavanje treninga i aktivnosti iz njihovog programa rada. Pored prostora unutar sportskih objekata, to činimo i odobravanjem korištenja drugih prostora u vlasništvu Općine Viškovo, a sukladno slobodnim terminima.
 
U namjeri da osigura bolji standard za rad i treniranje sportskih klubova, rekreativaca i zaljubljenika u sport, Općina Viškovo sustavno ulaže sportsku infrastrukturu odnosno u obnovu postojećih, ali i planiranje, projektiranje i izgradnju novih sportskih objekata. Mještanima, sportskim udrugama, ali i posjetiteljima na području Općine Viškovo dostupni su različiti sadržaji i usluge.

Zapaženi rezultati naših sportaša pokazuju da naša nastojanja idu u pravom smjeru. Svake godine Općina Viškovo nagrađuje vrhunske sportaše i sportske ekipe povodom Dana Općine. Osim toga pozitivne emocije koje vežemo uz njihove sportske uspjehe nije nešto što možemo kvantificirati, ali oni su stvarni i važni. To nas dodatno motivira da svim sportašima, udrugama, rekreativcima, i svim mještanima zaljubljenicima u sport osiguramo adekvatne uvjete za bavljenje ovom višestruko korisnom aktivnošću.

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje.
 
19.10.2016.

Viškovo - rekorder u broju poduzetnika

Na stranicama dnevnog lista Slobodna Dalmacija, 6. listopada 2016. godine objavljen je članak o gradovima i općinama s najviše poduzetnika i najvećim gospodarskim rastom.
 
Prema podacima koje je objavila Fina, najviše gubitaša ima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok se Viškovo ističe kao rekorder u broju poduzetnika, ali i pozitivnoj bilanci. 

Kako bi se očuvalo poduzetništvo i poticalo njegov daljnji razvoj, komunalna naknada ostala je jedna od najnižih u Primorsko-goranskoj županiji. Svaka pravna i fizička osoba koja se registrira na području općine Viškovo u prvoj godini svog rada ne plaća porez na tvrtku, a u drugoj godini plaća tek 50 posto poreza. Osim toga, poreza na tvrtku oslobođene su i one tvrtke koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Također, subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite gospodarstvenicima se nude krediti poslovnih banaka s niskim kamatama.

Za napomenuti je kako će poduzetnicima na raspolaganju biti i čitav niz novih mjera koje će se primjenjivati od 2017. godine.

Članak
12.08.2016.

Općina Viškovo među najdarežljivijm jedinicama lokalne samouprave

Na internetskim stranicama Novoga lista objavljen je članak o podacima koji će najviše zanimati roditelje i njihove školarce. Naime, prava koja se mogu ostvarivati u pojedinim jedinicama lokalne samouprave itekako olakšavaju svakom kućanstvu sa školarcem početak iduće školske godine.

U članku se, među ostalim, navodi kako je Općina Viškovo među najdarežljivijm općinama obzirom da svoje vrhunske učenike svake godine nagrađuje. Radi se o financijskim nagradama u iznosu od 3,000 kuna za učenike generacije te 1,500 kuna za učenike  koji su postigli odličan uspjeh u svih osam godina osnovne škole. Buduće prvašiće koji će u školskoj godini 2016./2017. pohađati prvi razred osnovne škole, Općina Viškovo daruje s poklon paketima sa školskimm priborom nužnim za početak školovanja i to neovisno o socijalnom statusu te školi koju su upisali, relevantno je jedino prebivalište na području općine.

Cijeli članak možete pročitati na http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Trosak-za-skolarce-ovisi-o-adresi-prebivalista-Skolovanje-uvjerljivo-najjeftinije-u-Kostreni?meta_refresh=true

Napomenimo još kako Općina Viškovo svim osnovnoškolcima, također neovisno o socijalnom statusu i upisanoj školi, dodjeluje besplatne udžbenike.  
27.07.2016.

Općina Viškovo još jednom prepoznata kao oaza za poduzetnike

Na stranicama današnjeg Novog lista objavljen je članak o općinama s najviše poduzetnika u Hrvatskoj. Općina Viškovo je ponovno prepoznata kao jedinica lokalne samouprave koja se nalazi u samom vrhu popisa općina s najviše poduzetnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo. Kako prenosi Novi list, zauzimajući visoko treće mjesto, Viškovo broji 48 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika.
Načelnica Sanja Udović ističe kako Općina Viškovo ima, u odnosu na čitavu Primorsko-goransku županiju, najveći broj poduzetnika, odnosno uzevši u obzir sve jedinice lokalne samouprave, Viškovo je po razvijenosti poduzetništva odmah iza Grada Rijeke. Nadalje, ističe kako je zbog broja poduzetnika na području Viškova osmišljen Poduzetnički dan, kao događaj koji svojim dinamičnim sadržajima potiče povezivanje poduzetnika međusobno te s ostalim tijelima, a sve s ciljem jačanja postojećih i poticanja razvoja novih poduzetnika. Dodatna pomoć mladim poduzetnicima u prvim godinama njihovog poslovanja planira se pružiti kroz poduzetnički inkubator.
Viškovo je već dugi niz godina prepoznato kao jaka podzetnička općina u kojoj tvrtke otvaraju svoje poslovne prostore i pogone. Na svom području ima dvije radne (poslovne) zone Radnu zonu Marinići K-1, Radna zona Mavri, dok je u pripremi Radna zona Marišćina K-2, površine cca 8 ha. Za izgradnju komunalne infrastrukture i platou u RZ Marišćina ishođena je lokacijska dozvola te je izrađena projektna dokumentacija koja će biti predana za građevinsku dozvolu. Prve aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture i uređenju platoa očekuju se krajem 2017. godine, odnosno početkom 2018. godine.
Kroz svoj Program poticanja gospodarstva Općina Viškovo je dugi niz godina poticala privatnu inicijativu putem subvencioniranja kamata po kreditima te kroz potpore radu Udruženja obrtnika. U pripremi je i novi paket mjera za poticanje poduzetništva čija primjena slijedi od iduće godine.

članak Novi list
22.07.2016.

Najveći prirodni prirast stanovništva- rezultat kontinuiranog i napornog rada Općine Viškovo na poboljšanju uvjeta i standarda življenja

Na stranicama Jutarnjeg lista 22.07.2016. je objavljena vijest o, nažalost ne tako pozitivnim trendovima kretanja broja rasta stanovništva u Hrvatskoj. Razlika između broja rođenih i broja umrlih sve je veća te je u nekim županijskim središtima  broj umrlih dvostruko veći od broja rođenih.

U moru negativnih trendova ipak se našao pozitivan primjer, odnosno iznimka koju čini Općina Viškovo. Naime, uzevši u obzir općine i gradove, Općina Viškovo ima najveći prirodni prirast, točnije na 100 preminulih osoba rodi se približno dvjestotinjak djece.  Kao neki od čimbenika takve pojave navodi se kako mladi sve češće zasnivaju obitelji izvan velikih gradova, ali u njihovoj neposrednoj blizini kako bi i dalje imali dostupan posao te sadržaje grada uz istovremeno niže životne troškove.

Ono što svakako treba istaknuti je kako Općina Viškovo kontinuirano i naporno radi na poboljšanju standarda življenja na području općine, posebice osiguravanju uvjeta i brige za djecu. Pritom se misli prije svega na subvencioniranje boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja, dodjele besplatnih udžbenika za osnovnoškolce, pomoć roditeljima učenika osnovnih škola za kupnju školskih knjiga, dodjela “poklon paketa prvašićima”, nagrađivanje školaraca koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili s vrhunskim uspjehom, organiziranje tečaja za trudnice, provedba javnih radova – pomoć zajednici u vidu zapošljavanja geronto domaćica/njegovateljica za starije i nemoćne osobe, osiguranje korištenja antidekubitalnih madraca itd. Također, Općina Viškovo planira od rujna, odnosno od sljedeće pedagoške godine financirati rad logopeda koji će raditi s djecom kod koje je primjećen poremećaj izgovora glasova, usporeni razvoj govora, nedovoljno razvijen govor, poremećaji ritma i tempa govora (mucanje), posebne jezične teškoće, poremećaj čitanja i pisanja. Na području Općine Viškovo postoji pet ustanova za predškolski odgoji obrazovanje te se planira izgradnja novih jaslica, kao i otvaranje pedijatrijske ordinacije. Uzevši u obzir sve navedeno možemo zaključiti kako pozitivan trend rasta broja stanvništva i brojka rođene djece nije puka slučajnost već produkt kontinuirane brige i rada općine za njeno stanovništvo.

Link na članak: http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/zemlja-koja-odumire-i-nestaje-hrvatska-samo-lani-ostala-bez-35-tisuca-ljudi/4549319/ 
 
24.02.2016.

Općina Viškovo - transparentnost kao način rada

Portal h-alter.org u članku pod nazivom „Transparentnost s figama u džepu“, obrazlažući problematiku primjene zakonodavnih propisa u praksi, bavi se temom prava na pristup informacija i transparentnosti tijela javne uprave uopće.  U tom kontekstu, Općina Viškovo se spominje kao jedan od svijetlih primjera u smislu otvaranja rada prema javnosti, odnosno transparentnosti rada.

Više
11.02.2016.

Općinska načelnica Sanja Udović uz župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine, zamjenika gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića te ministra zaštite okoliša Slavena Dobrovića obišla je Centar za gospodarenje otpadom Maršćina

Na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 9. veljače objavljen je članak pod naslovom "Koncept centra za gospodarenje otpadom moguće je pobolljštai". U članku se izvještava javnost o posjetu ministra zaštite okoliša i prirode Slavena Dobrovića Centru za gospodarenje otpadom Maršćina, u pratnji načelnice Općine Viškovo Sanje Udović, župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine te zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke Marka Filipovića.

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/koncept-centara-za-gospodarenje-otpadom-moguce-je-poboljsati.html


04.02.2016.

Općina Viškovo prepoznata kao općina s najviše registriranih poduzetnika

Članak pod naslovom "Više od 2/3 općina ima od 1 do 5 poduzetnika, a samo 25 općina ima više od 100 poduzetnika", objavljen 3. veljače na stranicama fina.hr, ističe kako se većina registiranih poduzetnika RH nalazi u gradovima i to čak 87,9%, dok se preostali dio odnosi na općine.

Općina Viškovo, sa svojih 490 poduzetnika, našla se na vrhu ljestivce malobrojnih općina s više od 100 registriranih poduzetnika. 

Fina Gospodarske vijesti 2016.
17.06.2015.

Općina Viškovo - najtransparentnija Općina u Republici Hrvatskoj

Dana 17. lipnja 2015. godine u hotelu „Dubrovnik“ u Zagrebu održana je prezentacija rezultata projekta „Otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica“ kojega je izradio Institut javnih financija. Projektom su bile obuhvaćene sve županije, svi gradovi i sve općine u Republici Hrvatskoj, odnosno svih 576 lokalnih proračuna.
 
Općina Viškovo jedna je jedina od svih općina u Republici Hrvatskoj ostvarila maksimalnu razinu transparentnosti stoga je kao takva dobila čast sudjelovati na samoj prezentaciji. Kao predstavnici Općine Viškovo na prezentaciji rezultata projekta prisustvovali su općinska načelnica Sanja Udović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić te voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo Vesna Mrša. 

Otvorenost (transparentnost) proračuna podrazumijeva mogućnost građana da dobiju potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.  Građanima omogućuje se informiraju i utječu na odluke o prikupljanju i trošenju javnog novca, te tako utječu na što efikasnije prikupljanje javnih sredstava i ponudu javnih dobara i usluga, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju. 

Mediji o nama.pdf
18.06.2015.

Unicef istaknuo Općinu Viškovo kao primjer dobre prakse

Olakšati roditeljima zapošljavanje, povećati dostupnost vrtića, zdrastvenih i socijalnih usluga, osigurati odgovarajuće stambene uvjete obiteljima s djecom te razvijati sustav novčanih naknada za djecu i obitelji u riziku od siromaštva samo su neke od preporuka stručnjaka iz UNICEF-ova istraživanja „Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Hrvatskoj“.

Uz preporuke, na Okruglom stolu „Utjecaj siromaštva na najmlađu djecu - što pokazuju analize i što je potrebno poduzeti?“ predstavljeni  i primjeri dobre prakse – Općine Viškovo i Stubičke Toplice, koje ulaganjima u djecu i njihovu dobrobit sprječavaju dječje siromaštvo te mudro ulažu u razvoj svoje zajednice. 
26.06.2015.

Istraživanje o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

Nezavisni web potal H-alter, proveo je istraživanje o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u tijelima javne vlasti. 

Zakon o pravu na pristup informacijama ima za cilj dostupnost informacija svakom građaninu putem otvorenosti i javnosti djelovanja svih tijela javne vlasti. Preduvjet toga je stvoriti procedure koje će to  i mogućiti.

U članku naglašavaju skandalozni odnos tijela javne vlasti prema pravu građana na pristup informacijama, ali ističu nekoliko dobrih primjera među kojima i Općinu Viškovo. Navode da je Općina Viškovo učinila sve što je potrebno podastrijeti građanima da bi se odvažili nešto upitati.

Link na članak: http://www.h-alter.org/vijesti/transparentnost-s-figama-u-dzepu

21.12.2011.

Općina Viškovo - najtransparentnija općina u Hrvatskoj


Tijekom nekoliko mjeseci u 2009. godini GONG i Udruga gradova provodili su istraživanje LOTUS (Lokalna, Odgovorna, Transparentna Uprava i Samouprava) kojem je cilj bio utvrditi razinu transparentnosti u svih 556 jedinica lokalne samouprave (u svim gradovima i općinama). Na temelju rezultata istraživanja samo 18% jedinica lokalne samouprave zadovoljava kriterije transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti u svome radu.


U navedenom istraživanju, u konkurenciji 429 općina i 127 gradova, Općina Viškovo zauzela je visoko 8. mjesto te je ocijenjena najtransparentnijom općinom u Hrvatskoj
 

Općina Viškovo dana je kao primjer dobre prakse što se tiče javnosti sjednica vijeća, prije svega zbog transparentnosti načina objave najava, dnevnih redova, sažetaka, arhive i materijala za sjednice općinskog vijeća na internetskim stranicama Općine. Detaljno su objavljeni dnevni redovi svake sljedeće sjednice te nacrti odluka i akata o kojima je vijeće raspravljalo. u arhivi se čuvaju detaljne informacije o sjednicama sve od 2006. godine, a za 2005. godinu postoje sažeci s održanih sjednica. Predstavnici medija redovito posjećuju sjednice vijeća, a Poslovnik rada Općinskog vijeća nalaže dostavu materijala uoči sjednice i nekim drugim zainteresiranim stranama (medijima, političkim strankama...)

Detaljnije informacije o istraživanju LOTUS možete pogledati u dokumentima:

LOTUS - priručnik.pdf
LOTUS - izvještaj - 21.10.2009.pdf