16.12.2011.

Članovi kolegija načelnika

     
Općinska načelnica   Sanja Udović, dipl.oec.
     
Zamjenik općinske načelnice   Denis Mladenić, dipl.iur.
     
Zamjenica općinske načelnice   Slobodanka Orešković, prof.
     
Predsjednica Općinskog vijeća   Prim.mr.sc. Jagoda Dabo, dr.med.
 
     
Potpredsjednik Općinskog vijeća   Goran Janković
     
Potpredsjednik Općinskog vijeća   Luka Matanić
     
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela   Robert Simčić, dipl. oec
     
Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo   Vesna Mrša, dipl. oec.
     
Voditeljica Odsjeka ureda načelnika   Irena Gauš, dipl. oec.
     
Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju    Sanjin Vranković, struc. spec. ing. aedif.
     
Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kadrovske poslove i poslove informiranja   Jasna Peršić, dipl. iur.