18.01.2012.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Predsjednik Vijeća:           Enes Ćoralić
   
Podpredsjednik Vijeća: Edin Hrštić
   
Sjednište Saršoni 19, Viškovo
   
Članovi: Esad Ćoralić
  Elvir Adžajlić
  Nura Kurtović
  Edhem Rekić
  Ernedina Adžajlić
  Mustafa Kukuruzović


Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. pdf

Zapisnik s konstituirajuće sjednice  
   
Zapisnik sa 1. sjednice  
Zapisnik sa 2. sjednice  
Zapisnik sa 4. sjednice  
Zapisnik sa 5. sjednice  
Zapisnik sa 6. sjednice  
Zapisnik sa 7. sjednice