10.08.2017.

Odbor za izbor i imenovanja

Predsjednik: Sanjin Mladenić SDP
     
Članovi: Melita Raukar SDP
  Ivica Šanko PGS
  Isak Jaganjac SDP
  Dijana Perić Tatalović HSU

Zapisnik 1. sjednice Odbora za izbor i imenovanja
Zapisnik 2. sjednice Odbora za izbor i imenovanja
 

28.11.2013.

Odbor za kulturu


28.11.2013.

Odbor za sport

         

10.08.2017.

Odbor za statutarno pravna pitanja


Predsjednik: Melita Raukar SDP      
           
Članovi: Daliborka Udović SDP      
  Ksenija Žauhar KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA      
  Jagoda Dabo SDP      
  Dijana Perić Tatalović HSU      

Zapisnik 1. sjednice Odbora za statutarno pravna pitanja