16.10.2015.

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

Predsjednik: Damir Petrc        
           
Članovi: Miljenko Mladenić        
  Dajana Perić        
  Mladen Hero        
  Boris Dešković