28.11.2013.

Odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

Predsjednik: Sandro Kresina        
           
Članovi: Ivan Sušanj        
  Slavica Erceg        
  Vesna Paliska        
  Nazif Habibović