28.11.2013.

Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu

Predsjednik: Giovanni Damjanović        
           
Članovi: Damir Gibičar        
  Jovica Vukašinović        
  Elvis Bujačić        
  Franjo Jardas