10.08.2017.

Odbor za statutarno pravna pitanja


Predsjednik: Melita Raukar SDP      
           
Članovi: Daliborka Udović SDP      
  Ksenija Žauhar KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA      
  Jagoda Dabo SDP      
  Dijana Perić Tatalović HSU