18.07.2017.

Ivica Šanko

PGS  
e-mail:  ivica.sanko@opcina-viskovo.hr

11.09.2013.

Jagoda Dabo

SDP  
e-mail: jagoda.dabo@opcina-viskovo.hr
11.09.2013.

Goran Janković

SDSS
e-mail: goran.jankovic@opcina-viskovo.hr
   
11.09.2013.

Melita Raukar

SDP  
e-mail: melita.raukar@opcina-viskovo.hr
11.09.2013.

Isak Jaganjac

SDP  
e-mail: isak.jaganjac@opcina-viskovo.hr
11.09.2013.

Jelena Balen

HDZ  
e-mail: jelena.balen@opcina-viskovo.hr
11.09.2013.

Duško Brkić

HDZ
e-mail: dusko.brkic@opcina-viskovo.hr
   
11.09.2013.

Ervin Tomić

HDZ  
e-mail: ervin.tomic@opcina-viskovo.hr
13.12.2017.

Mirna Međimorec

Kandidacijska lista grupe birača Milana Pavelića

e-mail: mirna.međimorec@opcina-viskovo.hr
   

11.09.2013.

Ksenija Žauhar

Kandidacijska lista grupe birača - Ksenija Žauhar
   
e-mail: ksenija.zauhar@opcina-viskovo.hr