11.06.2013.

Denis Mladenić, dipl. iur.

 
Tel: + 385 51 503 770
Fax: + 385 51 257 521
Mail: denis.mladenic@opcina-viskovo.hr

Rođen u Rijeci 22.09.1972. godine. Od rođenja živi na području Općine Viškovo, gdje pohađa Osnovnu školu «Sv. Matej». Srednjoškolsko obrazovanje stječe u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Prvo radno iskustvo na mjestu pravnika pripravnika stječe u Riadria banci d.d. Rijeka. Nakon pripravničkog staža nastavlja raditi kao pravni savjetnik ureda uprave iste banke do lipnja 2002. godine. Od 2002. godine radi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.

U tri mandata, od 2001. godine, vijećnik je Općinskog vijeća Općine Viškovo, a od 2005. godine i potpredsjednik Općinskog vijeća.

Dužnost zamjenika Općinske načelnice Općine Viškovo obnaša od 10. lipnja 2013. godine. 

18.06.2013.

Kontaktirajte Zamjenika općinske načelnice

E-mail:  denis.mladenic@opcina-viskovo.hr
   
Administrativni tajnik: tajnik@opcina-viskovo.hr
Telefon:  051/ 503-770
Fax: 051/ 257-521
   
PRIJAM STRANAKA
   
utorak  13,00 - 17,00 sati
svaka srijeda u mjesecu:   8,30 - 11,00 sati
   

Za razgovor kod Zamjenika općinske načelnice možete se najaviti administrativnom tajniku ili pisanim putem na adresu:
 
Općina Viškovo
Zamjenik općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur.
Vozišće 3
51216 Viškovo
11.06.2013.

Slobodanka Orešković, prof.

Tel: + 385 51 503 770  
Fax: + 385 51 257 521  
Mail: slobodanka.oreskovic@opcina-viskovo.hr  Zamjenica Općinske načelnice primati će mještane Općine Viškovo u prostorijama Općine Viškovo četvrtkom od 11.00 do 13.00 sati.


ŽIVOTOPIS:

Rođena u Rijeci, 22.7. 1962. Pohađala Osnovnu školu "Pećine" u Rijeci, te upisala CUO za kadrove u kulturi u Rijeci ( I. i II. razred), a potom završila dvije godine u CUO Opatija za zanimanje hotelijersko- turističkog radnika.

Pedagoški fakultet Rijeka upisala 1981. godine na kojem je diplomirala 1986. godine  i stekla zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti.

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. Od 1987. godine radi u Ugostiteljskoj školi Opatija kao profesor hrvatskog jezika i književnosti. Udata, majka dvoje  djece.

Dužnost zamjenice Općinske načelnice Općine Viškovo obnaša od 10. lipnja 2013. godine.