11.06.2013.

Denis Mladenić, dipl. iur.

 
Tel: + 385 51 503 770
Fax: + 385 51 257 521
Mail: denis.mladenic@opcina-viskovo.hr

Rođen u Rijeci 22.09.1972. godine. Od rođenja živi na području Općine Viškovo, gdje pohađa Osnovnu školu «Sv. Matej». Srednjoškolsko obrazovanje stječe u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Prvo radno iskustvo na mjestu pravnika pripravnika stječe u Riadria banci d.d. Rijeka. Nakon pripravničkog staža nastavlja raditi kao pravni savjetnik ureda uprave iste banke do lipnja 2002. godine. Od 2002. godine radi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.

U tri mandata, od 2001. godine, vijećnik je Općinskog vijeća Općine Viškovo, a od 2005. godine i potpredsjednik Općinskog vijeća.

Dužnost zamjenika Općinske načelnice Općine Viškovo obnaša od 10. lipnja 2013. godine. 

07.06.2017.

Snježana Podobnik

Tel: + 385 51 503 770  
Fax: + 385 51 257 521  
E:mail:   snjezana.podobnik@opcina-viskovo.hr   
 

ŽIVOTOPIS:

Rođena 14.06.1961. u Rijeci, gdje sam  se i školovala. U Viškovu  živim od 1967. godine  kada su moji roditelji  obnovili starinu  u kojoj živim i danas sa svojom  obitelji.  U braku sam 35 godina  imam dvoje odrasle djece i četvero unučadi.  Radnog iskustva imam više od 30 godina, te sam stekla iskustvo u timskom  radu. Od 1997. do 2011. godine se bavim volonterskim radom u Halubajskim mažoretkinjama gdje sam 10 godina bila predsjednica. Posljednje  četiri  godine sam vijećnica u Vijeću Općine Viškovo, a prije toga bila sam i član  Odbora za kulturu Općine Viškovo u dva mandata.

Dužnost zamjenice Općinske načelnice Općine Viškovo obnaša od 7. lipnja 2017. godine.
18.06.2013.

Kontaktirajte Zamjenike Općinske načelnice

Za razgovor kod zamjenika Općinske načelnice možete se najaviti administrativnom tajniku. 
 
Administrativni tajnik:   tajnik@opcina-viskovo.hr
Telefon: 051/ 503-770  
Fax:051/ 257-521


Zamjenike Općinske načelnice možete kontaktirati i putem pošte i elektronskim putem na sljedeći način: 

Općina Viškovo
Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur.
Vozišće 3
51216 Viškovo 

Općina Viškovo
Zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik
Vozišće 3
51216 Viškovo 
 
E-mail:  denis.mladenic@opcina-viskovo.hr
  snjezana.podobnik@opcina-viskovo.hr 
   


PRIJAM STRANAKA
   
utorak  13,00 - 17,00 sati
svaka srijeda u mjesecu:   8,30 - 11,00 sati