Komunalno gospodarstvo

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Općina Viškovo osigurava:

  • trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
  • održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
  • obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,
  • javnost rada.

Komunalne djalatnosti koje se obavljaju na području Općine Viškovo su:

  1. prijevoz putnika u javnom prometu,
  2. održavanje javnih površina,
  3. održavanje nerazvrstanih cesta,
  4. tržnice na malo,
  5. obavljanje dimnjačarskih poslova,
  6. javna rasvjeta.
Prijevoz putnika u javnom prometu obavlja se putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, Školjić 15, a održavanje čistoće putem Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Održavanje javnih površina povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i puteva, javnih površina, mjesnog groblja i zimske službe na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2017. – 31.12. 2018. godine povjereno je CESTE – RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377.

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo za razdoblje od 25.03.2014.-24.03.2019. ima tvrtka MLD-USLUGE d.o.o., Pavla Kvakana 35 A, Đelekovec.

Održavanje javne rasvjete povjereno je Komunalnom društvu Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo.

Službenik Općine Viškovo zadužen za održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javnih površina  je Josip Kordić, tel: 091/3260 744, e-mail: josip.kordic@opcina-viskovo.hr, a za održavanje javne rasvjete Zvonimir Vidović, tel: 051/503-787 ili 091/8395593, e-mail: zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr.

Službenik Općine Viškovo zadužen za čišćenje i održavanje dimnjaka i dimovodnih objekata  je Hrvoje Sorić tel: 051/503-778, 098/240-960, e-mail: komunalni.redar@opcina-viskovo.hr

Koncesionarske usluge čišćenja dimnjaka na području Općine Viškovo provodi tvrtka MLD-USLUGE d.o.o.
   
Adresa: Pavla Kvakana 35 A, Đelekovec
Mobitel: 099/942 8867
   

Čišćenje dimnjaka provodi se dva puta godišnje – u zimskom i proljetnom razdoblju.

Ugovor o izvođenju radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica, javnih površina, mjesnog groblja i zimska služba na području Općine Viškovo za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2018. godine ima tvrtka Ceste-Rijeka d.o.o., Kukuljanovo.
   
Adresa: Industrijska zona,
 Kukuljanovo 377, 
51227 Kukuljanovo
Tel./Fax: 051/ 341-054


Održavanje javne rasvjete u Općini Viškovo provodi Komunalno društvo Viškovo d.o.o., Viškovo, Vozišće 3.

Kvar možete prijaviti i u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na telefon: 051/503-785 ili 503-770.

 

Prijevoz putnika u javnom prometu Općina Viškovo obavlja putem Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, u kojem ima suvlasnički udio.

Održavanje čistoće na području Općine Viškovo obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka.
   
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon:  051/ 353 - 444
Web: www.cistoca-ri.hr
e-mail:
Pretplati se na Komunalno gospodarstvo