Natječaji

Temeljem članka 7. Pravilnika o radu KLASA: 110-03/16-01/01, URBROJ: 2170/09-51-01-16-1 od 27. lipnja 2016., a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora sa 6. sjednice od 17. lipnja 2016. godine iz Plana rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2016. godinu, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 29. lipnja 2016. godine : ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 
Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), a u skladu sa odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. siječnja 2016. godine, donosi:

 

Intervju će se održati u ponedjeljak, 08. prosinca 2014. godine u službenim prostorijama Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3, u 13,00 sati.

Obavijest o održavanju intervjua 

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11.) i članka 8. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/14.) Općinska načelnica Općine Viškovo dana 6. listopada 2014. godine raspisuje ;
Podaci vezani uz javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme VJEŽBENIKA
1 izvršitelj/ica za obavljanje vježbeničkog  staža za radno mjesto Upravnog referenta
u  Općini Viškovo, Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika
 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj: 78/14. od 27. 06. 2014. godine

Više možete pročitati OVDJE.

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći" u UO za proračun, financije i gospodarstvo, objavljuje sljedeću obavijest:
Više:
Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu 1 službenika / službenice na određeno vrijeme na radno mjesto "Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i pripremu projekata za financiranje iz pomoći" u UO za proračun, financije i gospodarstvo, objavljuje sljedeću obavijest:
   
Više: 
  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
Pretplati se na Natječaji