Natječaji

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11.) i članka 8. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/14.) Općinska načelnica Općine Viškovo dana 6. listopada 2014. godine raspisuje ;
  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4
Pretplati se na Natječaji