Obavijest o kontroli obveznog mikročipiranja pasa

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17), jedinice lokalne samouprave dužne su provesti kontrolu obveznog mikročipiranja pasa do 30. lipnja 2018. godine. Sukladno tome, ovim putem obavještavamo posjednike pasa u Općini Viškovo da će se kontrola obveznog mikročipiranja pasa provoditi od 05. ožujka 2018. godine, a prema odredbama navedenog Zakonu o zaštiti Životinja (NN 102/17) i Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13).
 

Pozivamo sve posjednike pasa koji nisu čipirali svoje pse, da isto učine, te da se sa dobivenom putovnicom za pse nakon čipiranja, jave komunalnom redaru Općine Viškovo u uredovno vrijeme, kako bi izbjegli prekršajne sankcije.
 

Također pozivamo mještane koji imaju saznanja o posjednicima pasa koji nisu proveli obvezno mikročipiranje, da iste prijave. Za dodatne informacije i prijave kontaktirajte komunalnog redara na tel. 503-778 ili mob. 098/240-960.

 

Kontrola obveznog mikročipiranja će se provoditi prema slijedećem rasporedu:

 

Naselje Marinići:

12.03.2018. – 30.03.2018.

Naselje Viškovo:

02.04.2018. – 20.04.2018.

Naselje Mladenići:

23.04.2018. – 04.05.2018.

Naselje Saršoni:

07.05.2018. – 18.05.2018.

Naselje Sroki:

21.05.2018. – 01.06.2018.

Naselje Kosi:

04.06.2018. – 08.06.2018.

Naselje Marčelji:

11.06.2018. – 29.06.2018.

 

Naglašavamo da će se po potrebi vršiti kotrola izvan navedenog rasporeda.

 

Sukladno čl. 80. Zakona o zaštiti životinja komunalni redar ima slijedeće ovlasti:

– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

– ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci

– uzimati izjave stranaka i drugih osoba

– zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju

– prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način

– očitati mikročip

– obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora

– podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog

 

Kako bi upisnik kućnih ljubimaca bio što vjerniji stvarnom stanju na terenu, molimo sve posjednike uginulih, nestalih, darovanih ili prodanih kućnih ljubimaca koji su bili mikročipirani, a nisu odjavljeni, da se jave u najbližu veterinarsku stanicu kako bi izvršili odjavu.
 

Čl. 45. Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13) propisana je obveza mikročipiranja pasa, kao i odjava uginulih, nestalih, darovanih ili prodanih kućnih ljubimaca koji su bili mikročipirani, te je čl. 162. istog zakona propisana kazna u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za pravne osobe, kazna od 2.000,00 do 6.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te fizičku osobu, ako se postupa protivno odredbama.