Otvorena javna savjetovanja 2018.

 

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 15. studenog 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

-Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu; Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 17. prosinca 2018. godine.

 

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 16. studenog 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

- Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2019. godini

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 17. prosinca 2018. godine.

 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 6. prosinca 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Analiza stanja  sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2018. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 17. prosinca 2018. godine.

 

4. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 7. prosinca 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

- Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu; Obrazloženje uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2018. do 2020. godine

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog II. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018.

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018. godini

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog Odluke o 13. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 17. prosinca 2018. godine.