Otvorena javna savjetovanja 2018.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 14. rujna 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

- Odluka o 12. izmjeni  i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

 

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 15. listopada 2018. godine.