Općinska načelnica   Sanja Udović, dipl.oec.
     
Zamjenik općinske načelnice   Denis Mladenić, dipl.iur.
     
Zamjenica općinske načelnice   Snježana Podobnik
     
Predsjednica Općinskog vijeća   Ksenija Žauhar, mag.paed.
     
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela   Robert Simčić, dipl. oec
     
Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo   Vesna Mrša, dipl. oec.
     
Voditeljica Odsjeka ureda načelnika   Irena Gauš, dipl. oec.
     
Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju    Sanjin Vranković, struc. spec. ing. aedif.
     
Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kadrovske poslove i poslove informiranja   Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.