Ort ed protetika d.o.o.

Kontakt: 051/257-567, 098/185-3175, 098/328-023
Adresa: Marinići 141, 51 216 Viškovo
E-mail: ortedprotetika@ri.t-com.hr
Web adresa: https://ortedprotetika.fullbusiness.com

Djelatnost:

Preko tvrtke Ort ed protetika d.o.o. Općina Viškovo dodjeljuje medicinska pomagala prema potrebi i raspoloživosti. Za navedeno konkatirati Općinu Viškovo.