Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 79. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18. i 2/20.) te članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnog odbora („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/16. i 2/20.)  Općinsko vijeće Općine Viškovo na 42. sjednici održanoj 8. listopada 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća  mjesnog odbora Marčelji.

Odluka je objavljena u Službenim novinama broj 12/20 i stupa na snagu 17. listopada 2020. godine.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 22. studeni 2020. godine.

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Prijedlog liste kandidata – MO 1

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača – MO 2

Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača – MO 3

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature – MO 4

Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva

Kontakt Općinskog izbornog povjerenstva

Lara Ugrina Kolarević, tel 051/503-774

Sonier Jeremić, tel 051/503-787