KULTURNO DRUŠTVO LJILJAN

Ovlaštena osoba: Zlatan Bakalović
Adresa: Vozišće 5
Kontakt: 051/258775; 098/665260
e-mail: zlatan-ljiljan@gmx.com
Web adrese: www.ljiljan.webs.com