Otvorena javna savjetovanja - 2019. godina

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 17. listopada 2019. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

 

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 16. studenog 2019. godine.