Odbori Općinskog vijeća

Odbor za statutarno pravna pitanja

Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu

Odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unapređenje okoliša i energetske učinkovitosti

Odbor za proračun, financije, apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije

Odbor za odgoj i obrazovanje

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Odbor za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača