Zdravstvena njega bolesnika - Ljubinka Sanković

Med. sestra: Ljubinka Sanković, bacc.med.techn.
Adresa: Mihovilići 12, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/ 269 - 321
Mobitel: 091/ 269 3211
   

Nakon dobivene koncesije Ministarstvo zdravstva je izdalo Rješenje kojim odobrava Ljubinki Sanković, medicinskoj sestri, provođenje zdravstvene njege bolesnika, na temelju koncesije, na rok od 10 godina na području Općine Viškovo.