02.09.2011.

Općinska uprava - brojevi telefona i e-mail adrese


Općinska načelnica Sanja Udović, dipl.oec
+385 51 503 770
nacelnica@opcina-viskovo.hr
Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur
+385 51 503 770
denis.mladenic@opcina-viskovo.hr
Zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik.
+385 51 503 770
snjezana.podobnik@opcina-viskovo.hr